Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2015. 12. 02. szerda
Jelentkezés középiskolai központi felvételi vizsgára

Azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik központi írásbeli vizsgát szeretnének tenni, 2015. december 8-áig, keddig kell jelentkezniük abba a középiskolába, ahol a vizsgát le kívánják tenni.

A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2016/2017. tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és ennek keretében közölték azt is, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük.

A középiskolák közel fele egyáltalán nem tart felvételi vizsgát a 2016/2017. tanévre történő felvételi eljárás keretében, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja majd és veszi fel a tanulókat. Mintegy 410 középiskola írta elő valamely feladatellátási helyén, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeli felvételi vizsgákon. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy februárban majd ezek valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

A középfokú felvételivel és ezen belül a központi írásbeli felvételi vizsgákkal kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.huaKöznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők a központi írásbeli felvételi vizsgákra való jelentkezési lapok is.

1. A központi írásbeli felvételi vizsgák típusai

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A központi írásbeli felvételi vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik

  1. nyolc évfolyamos gimnáziumba,
  2. hat évfolyamos gimnáziumba,
  3. valamely középiskola 9. évfolyamára jelentkeznek.

Ha a középiskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, akkor a központi magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat, de ebben az esetben felvételi eljárásában köteles a központi matematika írásbeli vizsga eredményét figyelembe venni. Az intézmény ekkor is köteles megszervezni a központi írásbeli felvételi vizsgát mindkét tantárgyból.

Az intézmény a központi írásbeli felvételi vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgákra

A tanulóknak 2015. december 8-áig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli felvételi vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli felvételi vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba az írásbeli felvételi vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli felvételi vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli felvételi vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli felvételi vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés) vonatkozhat. Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szülő a felvételi eljárás további szakaszában minden olyan intézménnyel felvegye a kapcsolatot, ahová a tanuló jelentkezési lapját benyújtják, mert a különböző intézményekben más-más szabályok vonatkozhatnak az említett tanulók felvételére. A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozóan részletes tájékoztató található az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.hu -aKöznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.

3. A központi írásbeli felvételi vizsgák időtartama és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és a feladatok megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatókmenüpontban tekinthetők meg.

4. A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli felvételi vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

  • a nyolc és a hat évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2016. január 16-án 10 órától,
  • a pótló írásbeli vizsgát a nyolc és a hat évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2016. január 21-én 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – feltétlenül vigyenek magukkal.

A központi írásbeli felvételi vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

5. A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2016. február 4-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogya vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A felvételivel és ezen belül a központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos minden szükséges információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás cím alatt. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthető az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja is.

Oktatási Hivatal

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés