Szolgáltatások
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2015. 12. 03. csütörtök
Új standardok pedagógus-továbbképzések fejlesztéséhez

Az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében a pedagógus-továbbképzések fejlesztését támogató standardokat dolgozott ki, amelyekkel a tanulási eredményalapú továbbképzések fejlesztéséhez kívánnak a fejlesztők segítséget nyújtani.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzések a köznevelés rendszerének és a pedagógusok szakmai fejlődésének egyik legfontosabb támogató elemét jelentik. A korszerű pedagógus-továbbképzések lehetőséget és kötelezettséget is jelentenek egyben, és szervesen kell, hogy kapcsolódjanak más ágazati rendszerekhez.

A magas színvonalú pedagógus-továbbképzések összhangot teremtenek a pedagógus alapképzési és a továbbképzési rendszer között, célszerű, ha rugalmasan szervezett, lehetőleg modulárisan egymásra építhető rendszerelemeket jelentenek. A köznevelési közfeladat-ellátás színvonalának további növelése és az intézményi, pedagógusi igények középpontba emelése érdekében törekedni kell a pedagógus-továbbképzések folyamatos fejlesztésére: a pedagógus-továbbképzések ellenőrzésére, értékelésére, a további rendszerfejlesztés érdekében a szükség szerinti beavatkozásokra.

A standard kifejezésnek számos jelentése, értelmezése van. Az alábbi tanulmányokban a standard vonatkozásában a hiteles, szabványos, egységes jelentések állnak legközelebb ahhoz, amit a tanulmányok kifejtenek. A pedagógus-továbbképzés fejlesztésekhez kapcsolódó standardok leírása a tanulási eredményalapú továbbképzések fejlesztési folyamatának elemeihez igazodik. A standardok alapelve a tanulási eredményalapú pedagógus-továbbképzésfejlesztés, az alapkövetelmény pedig a pedagógusi és vezetői kompetenciák fejlesztése.

Az alábbi, a továbbképzések fejlesztését támogató standardokkal az Oktatási Hivatal a pedagógus-továbbképzések fejlesztőinek kínál segítséget. A most közzétett standardok nem kívánják átvenni az akkreditációs útmutató szerepét, hanem inkább ajánlások, javaslatok a pedagógus-továbbképzések fejlesztői számára, amellyel a tanulási eredményalapú továbbképzések további fejlesztéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Használatukat sem jogszabály, sem egyéb szakmai útmutató nem teszi kötelezővé egyetlen képzésszervező számára sem.

Egy-egy standard önmagában teljes értékű, azaz egy adott pedagógus-továbbképzés típus tanulási eredmény-alapú fejlesztése egy adott, illeszkedő standard használatával elvégezhető.

Milyen pedagógus-továbbképzés típusok fejlesztéséhez készültek standardok?

 • A blended vagy kevert típusú továbbképzésekhez, amely az alapértelmezés szerint a hagyományos továbbképzés és a távoktatás (internetalapú, e-learning) kombinációja. A blended learning a hagyományos tantermi oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének, illetve tananyagainak ötvözéséből alakult ki. A lényeg az, hogy nagyfokú kombinációs lehetőséget biztosít a jelenléti (kontakt) és az IKT eszközökkel támogatott (e-learning, távszakasz) részegységek alkalmazása között a tananyagtól vagy a várható résztvevők felkészültségétől függően. Az ajánlás segíti, támogatja a fejlesztőt a képzés teljes körű fejlesztésében, többféle variációra tesz javaslatot.
 • A folyamatba ágyazott továbbképzésekhez, amelyek személyközpontúak, a résztvevő pedagógus tudásához, képességeihez igazodnak, önálló tanulási folyamatok vannak beleépítve, és az önfejlesztésen alapulnak. A képző leginkább támogató szakember (mentor, facilitátor), a résztvevő és a képző (ön)reflexiója kulcsfontosságú, az önértékelés fontos az egyéni fejlődés során. A képzésfejlesztő a standard ajánlásával könnyebben fejleszti ezt a típusú képzést.
 • A távoktatáshoz, amely a 21. század követelményeinek megfelelő tanítási-tanulási típus, amely különösen a felnőttek oktatásában képes kielégíteni a mai igényeket. A hagyományos vagy nappali oktatás a pedagógus és a résztvevők gyakori együttlétére épít.
  A távoktatást alapvetően a képző szervezettől való távollét jellemzi, ez az alapja a tanításnak és a tanulásnak. A távoktatásban a tananyagot a pedagógus távollétében a programcsomag hordozza és prezentálja a résztvevőknek. Ezért nagyon fontos, hogy a tananyag egyéni tanulásra alkalmas, önállóan könnyen megérthető, motiváló legyen, egyúttal helyettesítenie kell a tanárt és a tanórai szituációt is, azaz lehetővé kell tennie többek között a gyakorlást és a tudás ellenőrzését is.
  Fontos jellemzője a távoktatási tanulási típusnak, hogy informatikai és kommunikációs eszközöket gyakran használ, amelyek hordozzák a tartalmat és létrehozzák a kapcsolatot. A résztvevő kérdezhet a konzulensétől, telefonon, e-mailen, akár a Moodle vagy más szervező vagy kommunikációs felület fórumán (pl. Skype-on) stb.
 • A kontaktórás továbbképzésekhez, amelynek jellemzője, hogy a képzés az elméleti és gyakorlati órákon, kontakt módon zajlik. Többnyire azonos teremben, azonos időben vesznek részt a pedagógusok a továbbképzésen, a kapcsolat, a tanulási folyamatban való részvétel közvetlen, személyközeli. Ebben a továbbképzési típusban nagyon erős lehet az egymástól tanulás, a közös munka, a kooperáció.

A standardok kidolgozásánál, amelynek célja a képzésfejlesztők támogatása a képzések fejlesztésének munkafolyamataiban, némely típusnál többféle variációra is tettek javaslatot, mindig figyelembe véve a célokat, a képzésen résztvevőket, az igényeket, a kimeneti elvárásokat.

A részletek az alábbi tanulmányokból ismerhetők meg:

 1. Blended továbbképzés – távoktatással kezdődő (pdf)
 2. Blended továbbképzés – kontaktképzéssel kezdődő (pdf)
 3. Folyamatba ágyazott továbbképzés: közvetlen tanulástámogatás (pdf)
 4. Folyamatba ágyazott továbbképzés: továbbképzés és tanulástámogatás (pdf)
 5. Távoktatás (pdf)
 6. Hagyományos tanfolyami továbbképzés (pdf)

A blended típusok közötti választáshoz készített segédtábla.

Forrás: oktatas.hu

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés