Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek.


Végül: – Hát csehül? Gyurika türelmesen válaszolgat. A kislány – rendkívül büszkén új, piros, keményfedelű naplófüzetére – fel akarja jegyezni a György név valamennyi idegen nyelvű változatát, s a fiú, aki mindjárt Irzsi lesz, kijavítja: – Nem, csehül nem így írják!

Az R betű tetején fordított kalappal, mint egy kis "v" betű. Ilonkának ez nagyon tetszik: – Iři Hoffmann! A lombik a péniszhez rajta ragadt.

Egy év múlva már szinte senki se emlékszik rá, hogy Irzsit valaha is másképp szólították volna.

férjének nincs merevedése reggel

Amíg Kassán élnek, Irzsi mindennapos vendég Mosonyéknál. Édesanyja húga, a háborúban herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Rózsika, akinél lakik, férjhez ment Irzsi egykori mennyiségtan tanárához a gimnázium alsó osztályaiból, akit a fiú nem különösebben kedvel, sőt titkon lenéz, mert azzal gyanúsítja, s nem alaptalanul, hogy tudománya még ahhoz se elegendő, amit tanít. A kamasz fiúk könyörtelenségével no meg a tanár úrról a barátai is minduntalan orra alá dörgölik véleményüketegy alkalommal ezt kereken megmondja Rózsikának, amit az asszony – természetesen – nem vesz jó néven.

Más lehetőség híján mégis egy fedél alatt maradnak, amíg a fiú leérettségizik. Amikor aztán Irzsi túljut az egyetemi felvételi vizsgán és ösztöndíjas lesz a prágai orvosi egyetemen, mindhárman fellélegeznek.

Irzsi tehát gyakorlatilag többet van Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, mint otthon. A három kislány a szeme láttára nő fel, s így bőséges alkalma van rosszallni, hogy a meggondolatlanságig szeles, de a naivitásig egyenes lelkű és szókimondó Katalin milyen nyílt előszeretettel rajongja körül Annuskát. Míg a két nagyobbik lány csak "Ilonkám", meg "Erzsikém", a legkisebbik "Annuska-Mamuska", meg "Szememfénye", meg "Gyönyörűségem", sőt "Kincsesláda".

S miközben Annuska, pillanatonként kedvesen elcsodálkozó soványka kislányból, vonzó és bájos, Katalinhoz hasonlóan naiv, ám önzővé kényeztetett kisasszonnyá cseperedik, Irzsit egyre jobban felháborítja, hogy a család nem talál ezen semmi kivetnivalót.

Vagy talán mégis? Irzsinek némelykor az a benyomása – ha ugyan nem téved –, hogy Mosony Antal Ilonkához, legidősebb lányához, bizalmasabb, egy árnyalattal meghittebb hangon szól. Igaz, más alkalommal ugyanígy beszél Erzsikével.

S talán csak azért, mert Annuska még kislány, csak ezért használ vele szemben atyaibb hangnemet. Másfelől Irzsi, aki nem egyszer fültanúja a lányok összezördüléseinek, felfigyel rá, és mulat rajta, ha a valamiért éppen dühös Ilonka úgy utasítja rendre Annuskát, hogy a szemrehányást a családi viszonyok tisztázásával kezdi, amit kifejezésre juttat a birtokos rag: "Anyád" meghagyta, hogy S azon is, ha Annuska, aki a perlekedés hevében kipirult arccal hivatkozik az apai szóra, "Apád" nézeteit idézi Ilonkának válaszul.

Ahhoz persze a kétségnek árnyéka se férhet, hogy a szülők azonos szeretettel gondoskodnak mindhárom lányukról. Ám Mosony alkatából – a közeli ismerősök körében ez közhely – csakugyan Ilonka örökölte a legtöbbet, s Irzsi tudja, hogy megint csak Ilonka az, akinek Mosony a legszívesebben mesél besztercebányai diákéveiről, saját elmúlt ifjúságáról.

Amikor majd alkalma nyílik rá tíz év múlva, amíg sikerül helyet szerezniük számára Prágában, Ilonka Besztercebányán tölti gyakorló orvosi éveit Mosony meghatottan vezeti elsőszülött lányát felfedező körútra ifjúsága városában, amiről a herezacskóra szerelt pénisz mellékletek orvosnő nem kisebb elérzékenyüléssel fog mesélni Irzsinek.

Katalin se szereti jobban Annuskát a nővéreinél, legfeljebb csak többet kényezteti. Irzsi még jó másfél évtized múlva is elképzelhetetlennek mondaná, hogy eljöhet az idő, amikor Annuska nem lesz Katalin kincsesládája, s hogy az öreg Katalin, aki titokban és be nem vallottan – már amennyire megenged magának efféle érzelmeket – képtelen lesz megbékélni Annuska férjének nyers és kíméletlenül szókimondó modorával, özvegységére Erzsike meg a gyermekkora óta ismert örök jófiú és rangidős vő oltalmazó karjai alá húzódik; s hogy – bármennyit hívja is legkisebbik lánya – néhány napnál hosszabb időt nem szívesen tölt majd Annuskánál.

Katalin dédelgető szeretete no meg híresen beosztásos természete egyébkent a lányok étkezési szokásaira is rányomta bélyegét. A Mosony család hűtőszekrényében mert a Mosony család konyhájában Prágában már hűtőszekrény áll, amikor nyaranta más, közönséges halandók még szatyorban cipelik haza a jeget mindig akad valami jobb falat, amihez a két nagyobbik lány nem nyúl. Ebben a házban a családtagok ugyanis versenyeznek egymással az igénytelenségben, s igényei csak Annuskának lehetnek, és vannak, a dolgok természetes rendje szerint.

Vákuum szivattyú a pénisz bővítés

Ilonkát meg Erzsikét ez nem zavarja. Irzsi viszont, aki a lányok perlekedéseiben amúgy is mindig az idősebbek pártján áll, ez esetben felkéretlenül és kérdezetlenül ítélkezik, és időnként – legszívesebben – felképelné Annuskát.

A "Három a Kislány" házában "Dreimädchen-Haus" – szalad ki a szó Irzsi száján, amit Mosony helybenhagyó, elégedett mosollyal méltányol valójában mégis zavartalan a harmónia. Amikor a család Prágába költözik, Irzsi már ott várja őket, s azóta is, ha éppen nincs találkája valakivel, egy lánnyal például, akivel itt nem szívesen mutatkoznék, szabad estéit rendszerint Mosonyéknál tölti.

A ház a Tucholsky utcában nem is utca, csak rövidke zsákutca a minisztériumi főtisztviselők lakónegyedében; ezen a környéken valaha nem épületeket emeltek, hanem házakat építettek a jó cseh polgárok, legtöbb egyemeleteseket nyáron megbújik a tetők magasáig terebélyesedő öreg fák között, télen pedig – mert itt nincs átmenő forgalom – belesüpped a hóba, amely napokig érintetlen marad, s csak a lakók taposnak bele ösvényt a lábukkal.

A nappali szobában a házikisasszonyok barátnői, meg a két idősebbik nővér és a vendéglányok udvarlói, közöttük Ilonka későbbi férje, aki ezidőben nemesen és tapintatosan szenved így senkit se zavars olívaolaj felállítása évig még szenvedni fog a viszonzatlan szerelem okából, a rádió hangszórójához kapcsolt vadonatúj Tesla-magnetofont csodálják; körülállják a fiatalok által közkedvelt családfőt, aki tökéletesen egyenes pénisz pillanattal előbb érkezett haza, s mielőtt visszavonulna a szülők hálószobájába, még bemutatja szólóban és korát meghazudtoló fürgeséggel, hogy az ő idejében miként táncolták a charlestont.

Később Irzsi táncra kéri Ilonkát, akit szinte vezetnie se kell, olyan könnyed természetességgel alkalmazkodik a lépéseihez, legvégül – kegyesen – a még félig meddig gyermek, félig meddig kisasszony Annuskát is, aki – hiába csinos kislány – mereven táncol, mintha fából faragták volna a lábait meg a derekát. Irzsinek, őszinte szomorúságára, később se lesz belőle sok öröme, ha Annuskával táncol; akkor se, amikor már férjes nő lesz és egy rakoncátlan fiúgyermek meg egy kislány anyja, akikkel a nagyszülőknek nehéz lesz magyarul megértetniük magukat.

Amikor viszont Amerikában, ahova elsőül ő érkezik ki, és ahol ismeretségi körük ugyanúgy közös lesz, mint Bécsben volt, majd ismét találkoznak, bizony, már szívesen fogja át a derekát, s szeretné, habár nem teszi meg, tánc közben közelebb szorítani herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, hogy közvetlenebbül érezze a vele itt mindig örömmel tangózó Annuska kicsiny, rugalmasan puha, formás kebleit, amelyekről tudja – minimális péniszhossz megtörténik, habár ritkán, hogy otthoni kényelemben, házi tevés-vevés közben lepi meg koradélutáni órákban; nyáron egy szál vékony ruhában, amely alatt megrezzennek a mellei valahányszor mozdul, és átsötétlenek a házi ruha alól a kicsiny udvarukkal herezacskóra szerelt pénisz mellékletek kirajzolódó mellbimbók – hogy olyan feszesek, még negyvenegynéhány esztendős korában is, mint egy kislány keblei.

A Mosony lányok olyan észrevétlenül nőttek bele Irzsi férfiéletébe, hogy neki magának is később nehezére esett visszaemlékeznie, mikor és hogyan történt, hogy egyszer csak már nem gyermekeknek látta őket, hanem fiatal nőknek, akiket ő – akárcsak más korukbeli lányokat – éber, kíváncsi, figyelmes szemmel mérlegel. Ilonka nyolcesztendős volt, amikor a tizenhat éves Hoffmann Gyurit átkeresztelte Irzsivé, s Hoffmann Gyuri érzelemvilágában a három Mosony lánynak akkor még nem volt meghatározott helye.

Hozzátartoztak a szüleikhez, akiket Apinak meg Maminak szólítottak, ami nem csak kedvesen hangzott, de egyben kitűntetően is, s a felcseperedő, majd anyányi lányok érdeme volt, ha később két és fél nemzedék Annuska barátnőitől Ilonka udvarlóiig és – amikor a szülők nem voltak jelen – Irzsivel bezárólag csak ezen a néven emlegette őket. Irzsi ezt elismeréssel írta a lányok javára, mert hite szerint – habár szemtől szemben ő maga mindkettőjüket a keresztnevükön szólította – volt abban valami különleges és jelentős, ahogyan Mosony Antal helyett Mosony Api volt mondható, herezacskóra herezacskóra szerelt pénisz mellékletek pénisz mellékletek Mami a közhasználatos Katalin néni helyett.

Hogyan működik a szivattyú

A Mosonyak kassai háza, amelyet egyedül laktak, s amely – szerencséjükre – nem volt annyira tágas, hogy a Közép- és Kelet-Európában rosszemlékű első békeévek, majd a kommunista idők gyakorlata szerint leválasztható lett volna belőle egy, vagy több helyiség hatósági herezacskóra szerelt pénisz mellékletek beutalt lakók számára, ez a ház még a kisgyermekeknek nyújtott otthont.

A lányok a prágai lakás díszletei között nőttek kisasszonyokká. A két idősebbik nővér gyermekkoráról ennél sokkal többre Irzsi nem emlékezett.

19 éves rossz merevedés

Csak amikor Ilonka kezdte észrevetetni magáról, hogy már nem kislány, majd Erzsikével együtt mind nyomatékosabban elvárták, hogy környezetük kezelje őket udvart tartó ifjú hölgyekként amik most már csakugyan voltakIrzsi ekkor kezdett felfigyelni rájuk, s barátságos érdeklődéssel alkalmazkodott az új helyzethez.

A nyúlánk, szőke, fitos orrú; s divatos, nagy szemüvege mögött huncutul vidám tekintetű, haragos óráiban bosszúsan tréfálkozó, mindenkit megnevettető Erzsikét – alig tizenhat éves herezacskóra szerelt pénisz mellékletek a Mosony házban ő veszi elsőül komolyan az idő ebben Irzsit igazoltaamikor forgolódni kezdett körülötte a kedves Lipi, későbbi férje, Ilonka középiskolai osztálytársa, aki hamarosan olyan megszokott lett a házban, mint egy nélkülözhetetlen, kényelmes bútordarab.

A hálás Erzsike ezért kitüntette Irzsit bizalmával, s amikor bajba került – Lipi angyalian jó fiú volt, de nőkkel, komolyan, Erzsikéig nem volt dolga, s amikor először lefeküdtek egymással, Lipi, gyakorlatlanul, nem herezacskóra szerelt pénisz mellékletek képes megóvni a következményektől; a lány teherbe esett – Irzsitől kért és kapott tapintatos segítséget.

Ilonkát – noha ő az idősebb – Irzsi még jó ideig tapasztalatlanabbnak hiszi Erzsikénél, s tapasztalatlanabbnak, mint amilyen a valóságban volt. De már őt is régóta más szemmel nézi. A véletlen úgy hozta, hogy Irzsi ezidőben kezdi általában más szemmel nézni az Ilonkával többé-kevésbé egykorú lányokat. Tizenöt éves korától huszonöt éves koráig ugyanis egyszerűen nem érdekelték a nála fiatalabbak.

Sem a fiúk, sem a lányok, sem a nyolc, sem a tizenévesek. Már azidőben is, amikor Irzsi még Hoffmann Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek volt, a nála egy-két évvel nagyobbak társaságát kereste. Gimnazista korában nemcsak barátai, de szerelmei is mind fotó a pénisz erekcióval voltak nála. Minthogy magas növésű volt, jóképű, és szellemileg-lelkileg koraérett, a lányok többnyire viszonozták érdeklődését, ami előnyösen befolyásolta a kamaszkorából alig kinőtt fiú magabiztosságát, s egyszersmind megerősítette abbeli meggyőződésében, hogy herezacskóra szerelt pénisz mellékletek fiatalabb lányokkal nincs miről beszélnie és – főképp – nincs mihez kezdenie velük.

Amikor Prágában megkezdte orvosi tanulmányait, a másod- harmadéves egyetemi hallgatók között viszontlátta több kassai barátját, révükön más felsőbb évesekkel is ismeretséget kötött, közöttük – megint csak – nála idősebb lányokkal. Még idősebbekhez azonban Irzsi már nem vonzódott. Ellenkezőleg, saját őszinte meglepetésére és előbb némi csodálkozással éppen betöltötte a huszonötötkomolyan beleszeretett a zeneakadémia egyik, nála öt évvel fiatalabb növendékébe.

Egy kollegájánál, akinek szülei a morvaországi Brünnben éltek, megismerkedett a zongora szakos brünni kislánnyal. Néhány nap múlva ismét találkozott vele, hangversenyre, színházba hívta; majd hónapokon át, ha csak tehette, felkereste a családnál, akiknél Prágában lakott, s akik itt gondját viselték a szülei helyett.

Irzsi szemében a kislány maga volt a megtestesült ártatlanság, s talán tévedett, de úgy érezte, hogy ez az a lány, akinek nem udvarolhat, főképp azért, hogy lefeküdjék vele. S habár a szerelem rövidéletű volt a kislány annyira mégse volt ártatlan, hogy ne csak a zenében, de az életben is a lángoló érzelmeket keresse; neki férjre volt szüksége, aki elősegítheti érvényesülését, márpedig az időben erre nem látszott Irzsi a legalkalmasabbnaka húszéves lányok még hamvas, üdítő fiatalságának vonzereje a szerelem elmúltával is változatlan maradt.

S habár időközben jó néhány évet öregedett, lanyhulatlan volt azidőben is férfi-pályafutásának végén Irzsi – esélyek híján már inkább csak elméletileg – még mindig a nála sokkal fiatalabb nőkhöz vonzódottamikor nővérei nyomdokában Annuska is átlépte a határt, amely elválasztotta egymástól az érdektelen gyermekek világát az érdekes kislányokétól.

Ekkor viszont kellemetlen meglepetés érte Irzsit. Annuska, aki már egyetemi hallgató volt, amikor Irzsi még mindig nem különösebben értelmes gyermekként kezelte; Annuska, aki ha merészelt véleményt mondani valamiről nővéreit meg a ház herezacskóra szerelt pénisz mellékletek barátait – akárcsak Irzsit – időnként megrémítette herezacskóra szerelt pénisz mellékletek csalhatatlan meggyőződés biztonságával kimondott, meghökkentően szűklátókörű, az elemi élet- meg emberismeret hiányáról árulkodó kategorikus ítéleteivelő azon nyomban kioktatta, noha tudnia kellett – de nem törődött vele –, hogy a lány ebben nem lelheti örömét; Annuska, aki az egymást – nem csak Irzsi szájából – nap nap után követő, elkerülhetetlen kioktatásokat kényszeredett mosollyal hallgatta végig, talán ki tudhatja?

A lány nem kerülte, de nem is kereste Irzsi társaságát. Közönye viszont még a vélekedéseinél is jobban ingerelte Irzsit. Valójában nagyon szeretett volna közelebb férkőzni Annuska szívéhez.

S minthogy ügyelt rá idő multával egyre jobbanhogy beszédmódjával, ha csak lehet, ne bántsa, s a kioktatásokat is, egyre gondosabban, barátságosra hangszerelte, rossznéven vette a lánytól, hogy tagadhatatlan érdeklődését mégse viszonozza.

Igaz, Annuskát sok mindenért nem kedvelte, a figyelmét azonban annál erősebben kívánta. S tulajdonképpen – mi tagadás – már nemcsak a figyelmét. Más körülmények között – habár ez nemtelen indulat volt – valószínűleg szerette volna megszerettetni magát vele, s elképzelte, milyen volna, ha megtaníthatná szerelemre. Minthogy a gondolataiban senki se olvashatott, s gondolatban Annuskával bármit megtehetett, gondolatban levetkőztette, s ilyenkor azt képzelte, hogy Annuska, miközben megszabadítja ruháitól, maga lesz a megtestesült tanulékonyság.

A lányba határozottan nem volt szerelmes bizonyosan nemcsak bolondul kívánta, égő testi kívánsággal, s ellenségesen vette tudomásul nem azt, az erekció következményei elérhetetlen amibe eleve belenyugodott, hiszen a körülmények Irzsi számára mindenképpen elérhetetlenné tettékhanem, hogy Annuska – mert valójában ilyen egyszerűen álltak a dolgok –, ővele már életkora miatt is másképp beszél, mint azokkal, akik őérette és őhozzá jártak a házba.

Egyszer minden előszörre esik meg valakivel. Irzsi ráébredt, hogy már nem egészen fiatal, s a felismerés annál kellemetlenebb volt, minthogy eddig észre se vette, hogy miképpen öregedett a tizenhat éves Hoffmann Gyuri ha még nem is középkorú, de már a harmincas éveit taposó férfivá. Egyelőre azonban Annuska általános iskolás kislány, s Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, aki még mindig csak olyankor vesz róla tudomást, amikor a viselkedésében valami kivetnivalót talál, alig huszonhat éves.

Tavasszal azonban még senki se tudja, hogy milyen irányt vesznek majd a fejlemények Magyarországon. Ilonka érettségizik, most várják haza egy szóbeli vizsgáról. Irzsi meghosszabbította az ebédszünetét, hogy benézhessen Mosonyékhoz. A Tucholsky utcában a szülők az ablak közeléből türelmetlenül tekintgetnek a kapu felé.

A század utolsó évtizedének küszöbén Nueva Barcelonában, vagyis röviden Nuevában, az állítólag katalán alapítású latin-amerikai egyetemi városban, Annuskának kezébe kerül egy könyv a magyar Ötvenhatról.

Angol szerző műve, és sok lelkesedéssel ajánlja Irzsinek.

Hetente háromszor Irzsi délután magánrendelést folytat; ezen a szerdai napon, útban hazafelé a mintegy autó-negyedórányira fekvő Santanderbe, megállt Wágneréknál. Berlinben ekkor már ledőlt a Fal, amely nemcsak a várost, hanem a világot választotta herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Csehszlovákiában, azaz "otthon" a kommunista párt, némi habozás után, ellenállás nélkül megadta magát sorsának és kiengedte kezéből a hatalom gyeplőit; Magyarországon, ahol őszén az akkor még kormányon levő reform-kommunistáknak történelmi szerepük volt a berlini fal áttörésében, a választásokat követően a klasszikus kommunisták után a reform-kommunistákat is kitessékelték, többé kevésbé udvariasan, a kormányzás intézményeiből.

A távoli Nueva kis kelet-középeurópai közösségében a társalgás hetek óta főképp Kelet-Európa körül forog; a változások, amelyeket senkise látott előre, meglepő ütemük, erősen foglalkoztatják az itt már megtelepülteknek számító, valamikori emigránsok képzeletét.

Irzsi, aki ezekben a hónapokban lelkileg megfiatalodott és barátságos szemmel néz a világba, helybenhagyólag mosolyog Annuska lelkesedésén, de egy könyv, amelyet angolul írtak angol olvasók számára, mi újat mondhatna neki ról? Annuska ajkai közül ekkor kiszalad a megjegyzés, amelynek gunyoros hangjától Irzsi egyszeriben visszatalál huszonöt évvel korábbi önmagukhoz: – Mit tudtál te akkor?

Csak nem akarod azt mondani, hogy te tudtad a Rude Pravo-ból, mi történik Budapesten? Ez még Annuska férjének, Wágner Tibinek is sok. Közbeszól, s a gyengébbik nem sértődékenységét tisztelő jól idomított férfi figyelmes hangján igyekszik óvatosan megmagyarázni a feleségének, hogy Irzsi azidőben talán mégse a prágai kommunista pártlapból szerezte értesüléseit, ahogyan azt Annuska képzeli.

Irzsi nem válaszol, csak rábámul Annuskára, mintha jelenést látna, megrázza a fejét, ahogy a kutya rázza ki füléből a vizet, s hangtalanul nevet. Az autópályán, a rövidke úton Nueva központja és Santander között, villanásszerűen és rendezetlenül futnak át agyán az ötvenhatos emlékek.

merevedés van, de a pénisz puha

Már nem is emlékszem, hogy mikor váltottam utoljára két értelmes szót valakivel. Annuska is megöregedett, negyvenöt éves; noha énhozzám képest még fiatal; ha jól meggondolom, a gyermekeit nem nevelte rosszul, habár én az ellenkezőjére voltam felkészülve; herezacskóra szerelt pénisz mellékletek egy idő óta már kezdtem feltételezni, hogy mégiscsak benőtt a feje lágya; nem volt rá okom, hogy ne feltételezzem, amíg nem hallottam másról beszélni, mint a gyerekeiről, meg arról, hogy ki hol tölti a hétvégét.

Ezen kívül mi másról beszéltünk? Amíg éltek, a szüleiről, betegségeikről, gondjaikról. De már azelőtt is, valójában már az utolsó prágai évek óta kerültem, hogy ellentmondjak neki. Ha mégis szóba került valamiféle személyesebb dolgunk, azok mindig az én ügyeim voltak: problémáim Ágival kapcsolatban, Ági gyermekbetegségei, Ági nevelése, Ági iskolái, Ági udvarlói; a kezdetek kezdetén pedig Hédi és a válóperem.

  • Vákuum pénisz bővítés - Maxisize
  • Prosztatagyulladás gyenge erekció

De volt idő, amikor Ági volt a kapocs Irzsi meg Annuska között. Aztán Kelet-Európában, máról holnapra, egyszerre csak megváltozik a világ; ő szóra nyitja a száját, s mert kivételesen nem a megszokott semmiségekről beszél, menten kiderül, hogy ma se gondol kevesebb szamárságot, mint valaha. Annuska sima, hosszú, vékonyszálú, fényes hollófekete haját fehér pánt fogja össze a homloka felett; nővérei szőkék, akárcsak Mosony, ő fekete, mint Katalin; selymes bőrének kreol árnyalatát is anyjától örökölte.

Csak zöld macskaszemeit nem; Katalin szeme barna, a Mosonyé kék. Aztán megérkezik Ilonka. Kipirultan, elegánsan. Ahogy belép a kapun, a lombok között átszűrődő napfény hol herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, hol amott lángra gyújtja aranyszőke haját s foltokban táncol harangszoknyás, ujjatlan, fehér alapon pasztell színekben nyomtatott, stilizált nagy virágokkal és levelekkel mintázott herezacskóra szerelt pénisz mellékletek ruháján. Keskeny derék, lekerekített vállak, szépen formált, hosszúkás lábszárak, kicsi, de nem túl kicsi keskeny lábfejek, érzékeny, intellektuális kezek; csípőbőség, mellbőség azonos; feszes, telt mellei járás közben ruganyosan ringanak a ruha alatt a lányok – már aki közülük megengedhette magának – ezidőben előszeretettel mellőzték a melltartót ; képe így vésődött Irzsi emlékezetébe, ahogyan ekkor látta.

Később is, valahányszor a lány eszébe jutott el fog válni tőle Bécsben, amikor a nuevai egyetem meghívja őt vendégelőadónak; s útjaik, feltehetőleg, nem keresztezik egymást többé, ám nem mielőtt mégis megismernék a kilátástalanul beteljesült fiatalkori szerelmek minden szomorúságát és szépségétfelöltözve Irzsi mindig csak így látta maga előtt; de emlékezetében a lány herezacskóra szerelt pénisz mellékletek sohase mosolygott; ibolyakék szemei kiismerhetetlenül nyugodt tekintettel viszonozták a pillantását.

Nem egészen két hónap múlva egy kertvendéglő lugasában – Irzsi volt a kezdeményező meg a vendéglátó herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Ilonka, Erzsike, Lipi meg Irzsi négyesben ünnepelték a frissen érettségizett lány és jövendő sógorának sikeres egyetemi felvételi vizsgáját.

A zenészek – egy dobos, egy mi a pénisznek rossz, egy hegedűs – régi slágereket húztak; Irzsi, nagy élvezettel, többször körbe valcerozta Ilonkával a beton táncteret. Ilonka kimelegedett, piheg, Irzsi jókedvű; amikor visszavezeti a lányt az asztalhoz, s leülnek. Erzsike elismerő hangon és ártatlan arccal ám valószínűleg mégsem egészen ártatlanul megjegyzi: – Milyen szép pár vagytok! Ilonka meg se rezzen, csak ránéz Erzsikére, aki a pillantását nem viszonozza, mert éppen el van foglalva a poharával.

Irzsi kapásból válaszol, hiszen az ő számára – jól láthatóan – az egész csak tréfa: – Lehetetlenség! Vérfertőzés volna! Kinyújtja a kezét, megsimogatja Ilonka karját a csuklója felett, s ráfekteti a tenyerét, az asztalon, a lány kezére.

Hogyan kell használni a pénisz bővítés?

Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek született gentleman-t, aki a tenyerén fogja hordozni örök életében, s ha egyszer, akárcsak egyetlen egyszer megbántaná, akkor Irzsi kihívja párbajra és megöli! Ilonka nevet Irzsi tirádáján. Sietség nélkül kihúzza a kezét a férfi tenyere alól, majd elkomolyodik, és közönyös hangon megkéri őket: – Talán lennétek szívesek mással foglalkozni és nem az én férjhez adásommal?

Negyedéves egyetemi hallgató korában Ilonka majd bejelenti a szüleinek, hogy férjhez megy régi és legkitartóbb udvarlójához, az Ungvárról Kassára, majd Prágába származott Vágó Péterhez, aki akkor kapta kézhez vegyészmérnöki oklevelét.

Egy évvel később megörvendezteti Mosonyékat az első unokával, kicsi Karellal, aki csak a nagyszülők számára Karcsi. Irzsi, mintha csak arra várt volna, hogy Ilonka előbb férjhez menjen, maga is megnősül.

felismerni egy merevedést

A menyasszony Ilonka évfolyamtársa. Megnyerő külsejű, intelligens, érzékeny lány, és Irzsi elhatározta, hogy szerelmes lesz belé. Elhatározását siker koronázza.

Hédit nem nehéz megszeretni. Ami pedig ennél is fontosabb: Irzsi úgy véli, Hédi megérdemli, hogy ő szeresse. Tisztaszívű, megértő, okos és művelt lány.

Rendelkezik minden erénnyel ahhoz, hogy leélhessék együtt az életüket. Hogy meggyőződése elhamarkodott volt, az majd csak jóval az esküvő után fog kiderülni. Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek ütött Erzsikébe, hogy provokálta Irzsit? A lányt zavarta, sőt bosszantotta a feszültség, amelyet örökösen érzékelni vélt nővére meg Irzsi között.

Fürkésző szemmel figyelte őket keringőzés közben; elképzelte, milyen arccal fogadják majd a dolgot, ha ő összeboronálja őket, mihelyt visszatérnek az asztalhoz; mulatott rajta, elhatározta, hogy megteszi; s előre élvezte a hatást.

Hite szerint – ez kislánykora óta meggyőződése volt – Irzsi arra született, hogy szeresse Ilonkát. Később is élt a gyanúperrel, hogy a Jóisten egymásnak teremtette őket, s amikor Ilonka már rég férjes asszony volt, még mindig megtörtént, herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Erzsike a nővérén felejtette a szemét, ha a közelben volt Irzsi is.

  • GÁLL ANDRÁS: VOLT EGYSZER EGY XX. SZÁZAD
  • Megvakarta a péniszemet a fogaimmal
  • GÁLL ANDRÁS: VOLT EGYSZER EGY XX. SZÁZAD