Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2009. 05. 22. péntek
Új profillal mutatkozik be a 102 éves „FPI”

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és Az emberi erőforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről határozza meg.

A Mérei Ferenc FPI a fenti jogszabályok alapján olyan komplex pedagógiai szolgáltatásokat kínál a közoktatás szereplőinek - iskolaigazgatóknak, tanároknak, diákoknak és szülőknek - melyekkel megkönnyíti és eredményesebbé teszi a részvevők iskola világában folytatott, illetve az ahhoz kötődő nevelő-oktató tevékenységét, az osztálytermi és osztálytermen kívüli munkán át az intézményvezetésig.

A nagy múltú intézetet 1912. évi alapítása óta a törvényi változásoknak megfelelően többször átszervezték. Ezen változások egyaránt formálták, módosították szakmai prioritásait, munkatársi körét. Tevékenységünkben felhasználjuk a száz-kétéves intézmény vitathatatlan értékű tapasztalatait, nagymértékben alapozva arra, hogy munkánk lényege a partnerintézményekhez való közelség, a szolgáltatásalapú működés.

A törvényi szabályozás szerint az állami fenntartású pedagógiai intézet a munkatervét az ellátási területén működő nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények igényei alapján állítja össze.  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iránymutatása értelmében az Intézet megyei hatáskörű, ellátási területe a főváros és Pest megye alábbi intézményei:

 1. Fővárosi középiskolák

 2. Pest megyei középiskolák

 3. Részben a fővárosi általános iskolák

 4. Pest megyei általános iskolák

 5. Kollégiumok

  MFPI abra_1

   

Az ellátási terület országos részesedése népességszám, és intézményszám alapján 30%-ot meghaladó. Mindez kitüntetett szerepet determinál a Mérei Ferenc FPI-nek.

Az MFPI a szakmai közvetítő, a tanácsadó szerepét látja el az iskolák és a szakmai irányító Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet között. Ebből a sajátos pozíciójából eredően, folyamatosan naprakész információkkal segíti mind a pedagógusokat, mind a diákokat és a szülőket. Intézetünk szakértői szoros kapcsolatot ápolnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeivel, az Oktatási Hivatallal, az Educatio Kft-vel, számos egyetemmel és tudományos szervezettel és kutatóintézettel, rendszeresen látogatják és tájékoztatják a fővárosi és a Pest megyei intézményeket, diákokat és szülőket fogadnak az intézetben, így munkatársaink napi szinten érintkeznek a közoktatás teljes keresztmetszetével.

A közoktatás hatékonysága annak függvénye, hogy a rendszer elemeinek kapcsolatai mennyire szorosak, a szereplőket összekötő szálak mennyire intenzívek. Hasonlattal élve, miként az idegrendszer működése a neuronok között kifejlődött kapcsolatok számának, aktivitásának függvénye, úgy a közoktatás rendszer hatékonysága is a szereplők aktív kommunikációjától függ. Ez a hálózat most fejlődik, elemei és azok kapcsolatai most alakulnak, egyes intézmények megszületése a közeljövőben várható.

MFPI_abra_2

A megyei hatáskörű pedagógiai intézeteknek, így a Mérei Ferenc FPI-nek is funkciója a kapcsolatok erősítése, minél több valós funkcióval bíró kontaktus létesítése.

Szolgáltatások

Intézményvezetőknek:
 • rendszeresen megszervezett információs fórumok,

 • szakmai konferenciák,

 • mérés-értékelési feladatok ,

 • tantárgygondozói látogatások, szakmai konzultációk,

 • segítségnyújtás nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésében,

 • segítségnyújtás intézményi pályázatírásban,

 • fórum az iskoláról szóló hírek terjesztésére,

 • társintézményekhez való kapcsolódás,

 • elektronikus tájékoztatási formák.

Pedagógusoknak:
 • továbbképzések, előadások,

 • szakmai munkaközösségi és műhelyfoglalkozások,

 • szakmai konferenciák,

 • szakértői konzultációk,

 • segítségnyújtás nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésében,

 • segítségnyújtás intézményi pályázatírásban,

 • szakmai szervezetekkel, társintézményekkel való együttműködés,

 • segítségnyújtás szakirodalom összeállításában, megszerzésében,

 • kiadványok,

 • pedagógiai szakkönyvtár.

Nevelőtestületeknek:
 • kihelyezett előadások, továbbképzések, tanfolyamok és tréningek,

 • oktatást-nevelést segítő konzultációk.

Diákoknak:
 • tanulmányi versenyek, pályázatok,

 • tájékoztató előadások az iskolákban.

 

Információszolgáltatás, kapcsolattartás

Az intézmény saját rendezvényei

A Mérei Ferenc FPI rendszeresen tart műhelyfoglalkozásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, országos hatókörű értekezleteket. Két kiemelkedő eseménye

 • a Fővárosi Pedagógiai Napok a több évtizedes múltú programsorozata;

 • a hagyományokkal bíró tanévnyitó értekezlet.

Mindkét rendezvény jelentőségét igazolja a résztvevők száma illetve, hogy az szakmai és a politikai szervezetek legmagasabb rangú képviselői tartanak előadást. A rendezvények többet jelentenek munkafolyamatnál, azok valódi ünnepek, amit előadó- és képzőművészeti produkciók kísérnek.

A kollégák, a diákok és a szülők elektronikusan és előzetes egyeztetést követően személyesen is konzultálhatnak, az MFPI szakértőjével, tanfolyamainkon, rendezvényeinken, „A szakértő válaszol” rovatunkon keresztül is tartjuk a kapcsolatot partnereinkkel.

Elérhetőségeink:

Címünk: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1088 Budapest, VIII. kerület Vas utca 8. (a Blaha Lujza tértől 10 perc gyalog),

Telefonos ügyfélszolgálatunk: (06 1) 338-2156

Honlapunk: www.fppti.hu

E-mail címünk: fppti@fppti.hu


A pedagógiai-szakmai szolgáltatás az alábbi területekre terjed ki

a) a pedagógiai értékelés,

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,

c) a pedagógiai tájékoztatás,

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

g) tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátása

Tantárgygondozásért felelős munkatársaink műhelyfoglalkozásokat tartanak a szaktanárok igényei szerint.

 Eszközök és módszerek:

a) nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése,

a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

e) egyéni szakmai tanácsadás,

f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei

a) pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,

b) feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,

c) a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,

d) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,

e) a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,

f) pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

A pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

c) A Központ által fenntartott pedagógiai intézet a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében az illetékességi területén együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

A tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére – költségvetésének terhére és mértékéig – közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

Havonta 3-4 pedagógus-továbbképzést tartunk, túlnyomórészt saját munkatársaink vezetésével. A képzésekre általános a túljelentkezés.

Eszközök és módszerek:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe,

c) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet irányítása mellett országos szakmai pályázatok kiírása, megbízásra pedagógiai tárgyú kísérletek, pedagógiai tárgyú kutatások indítása vagy azokban való részvétel.

(2) A Központ együttműködési megállapodás keretében bevonhatja az állami feladatellátás keretei között ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokba a pedagógusképző felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai intézetet, a pedagógiai tárgyú továbbképzések, pedagógiai kísérletek köznevelés-fejlesztéssel összefüggő megszervezésébe.

A tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása keretében kell ellátni a versenykiírásban meghatározott feladatokat, a versenyszervezővel kötött megállapodás alapján.

A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

Rendszeresen szervezünk műhelyfoglalkozásokat a Diákönkormányzatok munkáját segítve, a Közösségi szolgálatot támogatva.

Eszközök és módszerek:

 a) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

b) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,

c) a diákjogi tanácsadás megszervezése.

Az MFPI a szakmai közvetítő, a tanácsadó szerepét látja el az iskolák és a szakmai irányító Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet között. Ebből a sajátos pozíciójából eredően, folyamatosan naprakész információkkal segíti mind a pedagógusokat, mind a diákokat és a szülőket. Intézetünk szakértői szoros kapcsolatot ápolnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeivel, az Oktatási Hivatallal, az Educatio Kft-vel, számos egyetemmel és tudományos szervezettel és kutatóintézettel, rendszeresen látogatják és tájékoztatják a fővárosi és a Pest megyei intézményeket, diákokat és szülőket fogadnak az intézetben, így munkatársaink napi szinten érintkeznek a közoktatás teljes keresztmetszetével.


Póta Mária
, pedagógiai szakértő

Rigóczki Csaba, igazgató

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés