Szolgáltatások
programok
2019. február
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2009. 04. 15. szerda
Az Intézet története

 

Újrakezdés

A fővárosi oktatás irányítás a Szeminárium feloszlatásával nehéz helyzetbe került. Olyan időszakban kellett továbbra is gondoskodnia a pedagógusok továbbképzéséről, amikor új tanterv, új tankönyvek kerültek bevezetésre. A problémát úgy oldották meg, hogy a Fővárosi Tanács oktatási osztálya egyik csoportjaként a megszűnt intézmény megmaradó dolgozóiból – 18 vezető szakfelügyelővel és 8 adminisztratív, valamint technikai dolgozóval – létrehozták a szakfelügyeleti és továbbképzési csoportot.(SZTCS) Ennek vezetője a megszűnt intézmény igazgatóhelyettese lett csoportvezetői beosztásban. Az átszervezésből adódóan szükségessé vált a továbbképzési feladatok egy részének a kerületekhez történő decentralizálása. Hogy ennek a feladatnak a kerületek eleget tudjanak tenni, a megszüntetett álláshelyekből egy-egy továbbképzési felügyelői státusz létesítésére kaptak lehetőséget. A korábbi gyakorlóiskolát és a Fazekas Mihály Gimnáziumot pedig Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium névvel 12 évfolyamos iskolává szervezték át, majd egy év múlva, 1963. szeptember 1-jével a szakfelügyeleti és továbbképzési csoporttal közös igazgatás alá helyezték. A közös igazgatás azután három év múlva megszűnt.

Az átszervezés következtében a továbbképzés nagymértékű decentralizálása vált szükségessé. Központi szervezésben a szakmai továbbképzés tanfolyamai közül csak a vezetői tanfolyamok és a gyakorlati szemináriumok maradtak. A többi továbbképzési forma - a kerületi szakmai munkaközösségekre alapozva - kerületi oktatási osztályok irányítása alá került. A csoport tematikai ajánlatokkal és a munkaközösség-vezetők felkészítésével segített.

Az átszervezéssel ismét az intézmény hatáskörébe került az általános- és középiskolai szakfelügyelet irányítása. A szakfelügyelet irányításának és a szakmai továbbképzésnek összekapcsolása több vonatkozásban is módosította a szakfelügyelet tevékenységét. Munkájában előtérbe került a helyzetelemzés. A látogatásaik során szerzett tapasztalatok alapján elsősorban az iskolák igazgatóinak és a kerületi oktatási osztályoknak kellett tájékoztatást adni a jelentkező feladatok megoldásához. Tevékenységükben a segítő, tanácsadó jellegnek kellett kidomborodni. Nélkülözhetetlen volt közreműködésük a decentralizált továbbképzésben. Ugyanakkor az elemzésükben szereplő észrevételek támpontot adtak a központilag szervezett tanfolyamok szervezésében, anyagának, tematikájának összeállításában.

1966 márciusában a Fővárosi Tanács Végrehajtó bizottsága utasította az oktatási osztályt, hogy dolgozza ki a vezetés pedagógiájának, az iskolavezetés korszerűbbé tételének programját, és gondoskodjék arról, hogy hat év alatt minden fővárosi nevelő- oktató intézmény igazgatója végezze el a vezető tanfolyamot, valamint a Marxizmus – Leninizmus Esti Egyetem Pedagógus Tagozatának valamelyik választott formáját. Arra vonatkozóan is született határozat, hogy a továbbiakban csak azok kaphatnak a pedagógusok közül vezető beosztást, akik előzetesen elvégezték az SZTCS vezetőképző tanfolyamát. Ebből adódóan a vezetőképzés és a vezetői továbbképzés, a vezetés pedagógiai kérdéseinek feldolgozása az SZTCS programjának egyik legjelentősebb mozzanata lett.

Ebben az időszakban kerültek az állami zeneiskolák a kerületi tanácsok hatáskörébe, aminek következtében az SZTCS feladatköre kibővült ezek pedagógusainak továbbképzésével és szakfelügyeletük ellátásával.

1969. január 1-jétől az intézmény Szakfelügyeleti és Továbbképzési Intézet névvel működött tovább. Az újból “intézetté” váláskor egy tanulmányi és szervezési, valamint egy oktatástechnikai csoporttal bővült, mely utóbbi film- és diatárral egészült ki. Ez az iskolákat vizuális szemléltető anyaggal látta el. A szervezeti bővülés mellett a tartalmi tevékenység is szélesedett. 1970-től hatáskörébe került a szakmunkásképző intézetek közismereti tantárgyainak szakfelügyelete és ezek tanárainak továbbképzése. Új feladatként jelent meg a kerületi nevelési tanácsadók munkájának koordinálása, szakmai irányítása; nevelésszociológiai vizsgálatok végzése; jelentős mennyiségű pedagógiai szervezőmunka (írásbeli érettségi vizsgák, tanulmányi versenyek szervezése.) Feladatkörébe került a pedagógiai újítások véleményezése, a pedagógiai, módszertani kísérletek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, az egyes iskolákban megnyitni szándékolt szakosított tantervű osztályok személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, hogy csak néhány jelentősebbet említsünk. Jelentős szerep hárult az Intézetre a fővárosi közoktatás politikai döntések előkészítésében. Ezek között említésre méltó az óvodai ellátottság vizsgálata, az óvodák fejlesztésének problematikája; a napközi otthonok munkájának továbbfejlesztése, és az iskolaotthonos osztályok kialakítása; a gyógypedagógiai intézmények helyzetének vizsgálata, szakosításuk továbbfejlesztése.

1968 márciusában a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága ismét napirendre tűzte a fővárosi pedagógusok továbbképzésének helyzetét, és meghatározta a továbbfejlesztés elveit. Olyan újrendszerű továbbképzés mellett foglalt állást, amely nem különállóan nyújtja a pedagógiai, a szaktárgyi, valamint az ideológiai továbbképzést, hanem komplex jellegű. Az így kialakított komplex gyakorlati szemináriumok megőrizték a továbbképzés legjobb hagyományait Előadói az Apáczai Csere János Pedagógiai Akadémián megismert kiváló szakemberek voltak, a szemináriumokon az előadásban hallottakat a gyakorlat követelményei szerint alkalmazták. Az így kialakított programok országosan is alkalmazásra kerültek. A Végrehajtó Bizottság határozata alapján kialakult az Intézet tanfolyamainak perspektivikus rendszere:

  • vezetői (vezetőképző, igazgatói, vezető óvónői)tanfolyamok,
  • komplex gyakorlati szemináriumok,
  • szakmai-módszertani tanfolyamok, melyek elsősorban gyakorlati segítséget nyújtottak,
  • speciális tanfolyamok, melyeknek rendkívül széles skálája jelent meg .

Ezzel a továbbképzés a megfelelő színvonal biztosítása érdekében eltolódott a rugalmasan alkalmazható, a választhatóságot figyelembe vevő központi tanfolyami rendszer irányába, A tapasztalatcsere jellegű formák megmaradtak az un. decentralizált továbbképzés keretében, a munkaközösségekre támaszkodva. Az óvodai és az általános iskolai munkaközösségeket továbbra is a kerületek működtették, a középiskolák és a szakmunkásképző intézetek közismereti tantárgyait tanító tanárainak tapasztalatcsere jellegű továbbképzéséről munkaközösségeiken keresztül a Pedagógusok Fáklya Klubjával közös rendezésben központilag gondoskodott az Intézet.

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés