Szolgáltatások
programok
2019. február
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2009. 04. 14. kedd
Mérei Ferenc
- a névadó

 

2.4.  M. F. 1945–’50-ben:

Áment Erzsébet: A politika „szorításában”. Az Új Iskola utolsó tanévének krónikája az 1948–49-es évkönyv és a korabeli pedagógiai sajtó azonos időszakának tükrében. In: Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Szerk. Szabolcs Éva. Bp. : Eötvös József K., 2006.  [= Szabolcs (sz.)]  29–58. p.  [50–53. p.: Mérei 1948b mint a Domokos Lászlóné Löllbach Emma (1885–1966) reformpedagógiai Új Iskolája elleni támadás]

Donáth Péter: SzakEmber a minisztériumi ügyosztályon. Rozsondai Zoltán a magyarországi tanítóképzés értékeinek megőrzéséért, megújításáért (1945–1960).  In: KÖZszolgálat – pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításáért. Vál., összeáll. Donáth Péter [et al.] ; a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Donáth Péter. Bp. : Trezor, 2004. 13–167. p.  [M. F. és a magyar pedagógusképzés átszervezése az 1940-es évek végén]

Golnhofer Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949. Pécs : Iskolakultúra. 2004. 148 p. (Iskolakultúra könyvek ; 23.)  [passim: M. F.-ről]

Dr. Horváth József: A Mérei-vita. Ötven éve történt. In: Élet és Tudomány. 55. évf., 49. sz. (2000. december 8.). 1542–1544. p.

Huszár Tibor: A hatalom rejtett dimenziói. Magyar Tudományos Tanács 1948–1949. Bp. : Akadémiai K., 1995. 378 p.  [M. F. mint tudománypolitikus]

Kéri Piroska: Sugárkoszorú. Sós Júlia és köre. Dokumentumok, emlékezések, levelek. [Bp.] : Pufi Pressz, 2003. 414 p. (Abakusz könyvek)  [passim: Lázár György a pedológiai vitában]

Knausz Imre: Az oktatás történetéről 1945–1954. In: Knausz Imre: Történelem és oktatás. Tanulmányok az oktatás történetéről és a történelem oktatásáról. [Bp.] : FPI, 1998. 11–160. p. [passim: M. F. és az iskolák államosítása, az ONI, a pedológiai vita stb.]

Kónya Sándor: A Magyar Tudományos Tanács (1948–1949). Bp. : MTAK, 1998. 196 p. (A MTAK közleményei. Új sorozat ; 35. (110.))  [M. F. mint tudománypolitikus]

Koós Ferenc: Adalékok az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Neveléstudományi Intézet történetéhez. In: Pedagógiai Szemle. 35. évf., 4. sz. (1985. április). 348–358. p.  [M. F. működéséről is]

Lányi Gusztáv: Politikai én versus tudományos ész: Bibó István és Mérei Ferenc nem létező politikai pszichológiájáról. In: Lányi Gusztáv: Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszichológiába. Bp. : Jószöveg Műhely, 2001. 57–61. p. (Jószöveg tankönyvek)

Mikonya György: Pedagógiai életképek az 1945 utáni magyar nevelés történetéből. In: Szabolcs (sz.) 59–113. p.  [mentalitástörténeti háttér]

Sáska Géza: Alkalmazott lélektan és reformpedagógia 1945 után. Értelmezési kísérlet. I–II. rész.  In: Beszélő. 3. folyam, 13. évf., 1. sz. (2008. január). 39–49. p.; ill. 3. f., 13. évf., 2. sz. (2008. február). 28–38. p.  [az oktatáspolitikus és reformpedagógus M. F.]

 

2.5.  M. F. és 1956 (előzmények, következmények):

Bajomi Iván: Az Országos Köznevelési Tanács visszaállítását szorgalmazó ’56-os javaslat. In: Educatio 15. évf., 3. sz. (2006. ősz). 492–510. p.  [M. F. 1948-as és ’56-os álláspontjainak különbsége]

Balatonfüredi Pedagógus Konferencia. 1956. október 1–6. Rövidített jegyzőkönyv. Szerk. Szarka József, Zibolen Endre, Faragó László. Bp. : Pedagógiai Tudományos Intézet, 1957. [sokszorosított gépirat]  [24–43., 207–234., 336–337. p.: M. F. hozzászólásai]

Congdon, Lee: Bűn és büntetlenség. Az ismeretlen Lakatos Imre. Ford. Vándor Anna. In: Replika. 29. sz. (1998. március). 7–23. p.  [a híres matematika- és tudományfilozófus (1922–1974) mint M. F. barátja és besúgója]

Géczi János: Az 1956-os Balatonfüredi Pedagógus-konferencia elő- és utóélete a pedagógiai sajtóban. In: Magyar Pedagógia. 105. évf., 3. sz. (2005). 241–261. p.  [M. F. szerepe és megnyilatkozásai]

Long, Jancis: Lakatos Imre Magyarországon. Ford. Demeter Tamás. In: Magyar Filozófiai Szemle. 43. évf., 1–3. sz. (1999). 251–308. p.  [a híres matematika- és tudományfilozófus (1922–1974) mint M. F. barátja és besúgója]

Szabolcs Éva: „Politikánk… valóban népünk nevelőihez fog szólni”. Az 1956-os balatonfüredi pedagógus-konferencia. In: Educatio 15. évf., 3. sz. (2006. ősz). 609–622. p.  [a reformkommunista M. F. szerepe]

Virág Teréz: Mérei Ferenc lélektani naplójának elemzése. A gondolkodási folyamatok és a manifeszt álomszöveg értelmezése. In: Virág Teréz: „Mély kútba tekinték…”. Válogatott tanulmányok. Szerk. Bárdos Katalin és Kardos Péter. [Bp.] : Animula, 2001. 130–152. p.  [a nagyrészt a börtönben íródott szövegről]

 

2.6.  M. F. nyomában (szemelvényképpen):

Békés Vera: „Nyájszellem” vagy „együttes élmény”? Társaslélektani fogalmak a paradigma által vezérelt tudományos közösségek dinamikájának leírásában. In: Magyar Filozófiai Szemle. 44. évf., 4–6. sz. (2000). 252–271. p.  [M. F. egyik alapkategóriájának felhasználása]

Veres András: Mérei Ferenc művészetlélektani munkássága. In: Borgos et al., 211–241. p.

 

3.  Bibliográfiák (további irodalommal):

Mérei Ferenc tudományos munkái. Összeáll. Mérei Ferenc ; a kiegészítést összeáll. Mérei Vera, Erdélyi Ildikó. In: Pszichológia. 7. évf., 1. sz. (1987) 19–24. p. [klny.-ként is]

Bibliográfia. In: Bagdy et al., 161–173. p.

Mérei Ferenc írásai és a róla szóló irodalom. Összeáll. Borgos Anna. In: Borgos et al., 293–307. p.

 

 (Összeállította: Tóth-Barbalics István, 2008) 

[1]  A jelöletlen idézetek Mérei Ferenctől származnak

[2]  Harmadikuk, Zsuzsa később született.

 

<< Előző &nbsp; 10/10
Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés