Szolgáltatások
programok
2019. december
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Mozgókép és médiaismeret
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2011. 12. 01. csütörtök
ART? Használ!-Művészeti konferencia

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Tanácsa – az országos hatókörű művészeti társadalmi szervezetek közreműködésével – konferenciát szervezett a nemhivatásos/amatőr művészeti ágak jelenlegi helyzetéről, a kreatív művészeti aktivitások társadalmi jelentőségéről, szerepvállalásáról, hasznosságáról és hatásáról a Budai Vigadó színháztermében.

Kiss László, a Művelődési Intézet munkatársa, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke,  a konferencia egyik szervezője elmondta, hogy úgy próbálták meg összeállítani a meghívott előadók körét, hogy több szempontból mutathassák be a nem hivatásos, amatőr művészet tartalmát, sajátosságait, helyét a magyar kulturális élet színes palettáján.

A felkért előadók sokszínűsége, előadásaik változatossága a konferencia egészét gazdag tartalommal, érzelemmel átitatott hitvallással töltötte meg. A szintén több szakmát, más-más nézőpontot képviselő hallgatóság soraiban általános elismerést váltott ki a program összeállítása.

Megnyitójában, a programot mindvégig kiválóan levezető, az adott felszólalásokat összegző Borbáth Erika  főigazgató asszony hangsúlyozta, hogy az intézet hagyományaiból, feladatából adódott az " Art? Használ!" művészeti konferencia megszervezése. Hiszen az országban működő amatőr művészeti mozgalmakról legtöbb ismerettel rendelkező, ugyanakkor a nem hivatásos művészetet, művészeket a kezdetektől támogató intézet feladatának tekinti a mozgalom múltjáról, jelenéről, esetleges jövőbeli kilátásairól az eszmecsere megszervezését.
V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, a konferencia fővédnöke, előadásában a falu megtartó erejét, a faluközösségekben rejlő kulturális értékek ápolását, a hagyományok, az adott közösségre jellemző minták megtartását emelte ki. Hangsúlyozta, hogy azzal, hogy a falusi gazdaságot támogatják, megtartják a hagyományos, tájakra jellemző növényfajtákat, építészeti megoldásokat, gazdálkodási szokásokat, egyúttal táplálják a kulturális hagyományok továbbélését is.
Érdekes és az előadást érzelmileg gazdagító, hitelesítő visszaemlékezésében célzott amatőr színpadi múltjára, az ott szerzett életre szóló élményeire, illetve arra hogy ennek köszönheti egészséges önbizalmát: bátran kiáll bármilyen közönség, hallgatóság elé előadásai megtartására.
Államtitkár úr a délelőtti programokat végigkísérte, Gabnai Katalin, későbbi előadó szerint példát mutatva, hiszen az elmúlt években olyan politikusokkal találkozott különböző konferenciákon, akik beszédüket követően távoztak a találkozókról.
Schéffer Anna,  az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság elnöke, az MMIKL Művészeti Tanácsának társelnöke a hallgatóságnak átnyújtott kiáltványra, hitvallásra hivatkozva kiemelte a művészeti tevékenység szerepét, a művészet személyiségre gyakorolt pozitív hatását, az amatőr művészek boldog örömét egy-egy mű megalkotása közben.
Perenyei Mónika, az MTA művészettörténész munkatársa a művészet közösségformáló szerepére helyezte a hangsúlyt, olyan kortárs hivatásos művészek munkáján keresztül mutatta be a művészet társadalomformáló erejét, akik aktivizálják közösségeiket, vagy munkáikkal feltárják egy-egy település sajátos kulturális fejlődését, mint ahogy Dunaújváros példáján láthatta a közönség.
„Hidasjáték” – gyermekkultúra a társadalmi kohézióért címmel tartott előadást a sokak által tisztelt és kedvelt kiváló előadó: Trencsényi László egyetemi docens. Személyes példákkal sűrűn átszőtt előadásában rámutatott az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek egymás iránti érzékenységének, tisztelettel történő elfogadásának fontosságára, a pedagógia szerepére e nem könnyű feladat megoldásában. Kritikával illette az oktatás-nevelésben felsejlő változásokat, melyekben a szegregáció lehetőségét látja.
A délelőtti program zárásaként „Az adrenalin mint közösségképző vegyület” című előadást hallgathatta meg a közművelődési szakemberekből, pedagógusokból, intézményvezetőkből, művészekből álló közönség. Gabnai Katalin író, drámapedagógus szuggesztív előadásában, az előző előadóhoz hasonlóan, szintén személyes példákra alapozva mutatta be a művészi megjelenés, a színpad, a rivaldafény személyiségre, közösségre gyakorolt pozitív hatását.

A szünetet követően elsőként Dombi Ildikó, a békéscsabai Ibsen Ház vezetője szólt azokról az „építő közösségekről” – amatőr művészeti csoportokról, akik képesek egy település szellemi, és ebből következően gazdasági arculatát befolyásolni.  Beszélt azokról a kompetenciákról, amelyeket az alkotó amatőr tevékenység a leghatékonyabban képes fejleszteni európai szinten a tudásalapú társadalomban. Ezek a személyes önmegvalósításhoz, a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgári léthez, a foglalkoztathatósághoz szükséges kulcskompetenciák, melyek az adott helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetét alkotják.

Móczár Gábor a KÓTA alelnöke, az Europa Cantat magyarországi szervezetének vezetője előadásában felvázolta azt a kezdeményezést, amellyel a nemzetközi szervezethez tartozó nemzeti kormányok figyelmét felhívták a művészetek és a zene társadalmat formáló hatására. A vilniusi nyilatkozatban megfogalmazták, hogy „a közös éneklés egy oktatási, szociális és művészeti jelenség, amely biztosítja a kultúrák közötti megértést, a szociális integrációt és mások elfogadását, hozzájárulva ezzel az állampolgárok testi és lelki egészségéhez és ezen keresztül azon társadalom jólétéhez, amelyben élnek és dolgoznak.”
Felhívta a figyelmet az Európai Parlament 2009. március 24-i állásfoglalása a művészeti tanulmányokról az Európai Unióban (2008/2226(INI)), amely szintén alátámasztja a nyilatkozatban foglaltakat, és konkrét lépések megtételére szólítja fel az Európai Tanácsot, az Európai Bizottságot, valamint a tagállamok kormányait és parlamentjeit..”Különböző kutatásokra hivatkozva felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a zenei öröm során az ősi jutalmazási központok aktiválódnak és gátlódnak a félelmi központok. Minden bizonnyal ennek köszönhető a zene közösségformáló ereje, aminek nagy szerepe lehetett az ember kialakulása során."

Cseh Béláné, a borsodnádasdi Botcsinálta Komédiások vezetője a nyugdíjasok által működtetett színjátszókörben szerzett tapasztalatairól tartott élményszerű beszámolót arról a kohéziós erőről, amit a kör tagjai nyernek egy-egy produkció előkészítésekor, a drámák színpadra állítása közben.
Tóth Zsuzsa, az intézet munkatársa a színjátszók körében készült országos felmérése tapasztalatairól szólván kiemelte, hogy mennyivel boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, egyszerűen gazdagabbnak érzik magukat azok, akik részt vesznek az amatőr színjátszás hazai hálózatában.

Művészetoktatás – termelő erő címmel tartott előadást Ember Csaba karnagy, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke. A rendkívül jó humorú felszólalásban egészen új húrokat pengetett az előző előadókhoz képest: nevezetesen a címben jelzett materiális alapállásból kiindulva a művészetoktatás gazdasági hasznossága kapcsán érzékeltette, hogy mennyivel jobb, rugalmasabb munkaerővé válik az, aki aktívan foglalkozik a művészettel.
Másik alapvető gondolata az érdekérvényesítő képességről szólt, arról ,hogy a politikusok, a politika felé rövid, egyszerű üzeneteket kell küldeni, hogy ezekre felfigyelve mélyülhessenek el az adott kérdés megoldásában. Módszertani ajánlása hasznos lehet mindenki számára.

Befejezésül „Közösségi és etikus bankolás, egy új tudatosodás kezdete?" meglepő címmel tartott rendkívül kreatív, sokoldalú megközelítést felmutató előadást Lang András a MagNet Bank képviseletében, aki maga is amatőr zenész. Kitért az emberközpontú-, léptékű bank megvalósításának hazai lehetőségeire, nemzetközi példáira, valamint a bankok közösségteremtést támogató gyakorlatára, a kisközösségek oktatásában, kultúrájában játszott szerepére.

Talán e rövid, és távolról sem teljes beszámoló alapján is érzékelhető, hogy céljaiban és megvalósításban is egy rendkívül színes, gazdag, sokoldalú konferencián lehettünk jelen, ahol a már idézett egyik szervező, Kiss László szavait felidézve: " Megpróbáltuk a konferenciával ráirányítani a döntéshozók, az amatőr művészeti mozgalmakban aktívan tevékenykedők, a nekik helyet adó intézmények vezetőinek figyelmét a művészeti tevékenység fontosságára, az amatőr művészet helyére, szerepére a magyar kulturális életben." A konferenciát végigkisérve megállapíthatjuk, hogy sikerült a célokat elérni, amihez gratulálunk Borbáth Erika  főigazgató asszonynak és "csapatának"!

Varga Ferenc
pedagógiai szakértő
művészetek

Kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés