Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2014. 11. 28. péntek
Első kézből… - FPN 3. nap
FPN 2014 – 3. nap

Nagy érdeklődés kísérte a Fővárosi Pedagógiai Napok 2014. évi rendezvénysorozatának november 27-ére szervezett programját.

Az FPN 2014 harmadik napjának plenáris ülését az Óbudai Népzenei Iskola növendékei nyitották meg „Széki dallamok” című nagyszerű előadásukkal, ezzel hangolva jókedvre a Fazekas Gimnázium díszteremét zsúfolásig megtöltő hallgatóságot.

Megnyitó

Megnyitó
Forrás: MFPI / Magyar József

Székely dallamok

Megnyitó - az Óbudai Népzenei Iskola növendékei
Forrás: MFPI/Magyar József

Változások a köznevelési intézményrendszerben

A konferencia első előadását Pölöskei Gáborné, az EMMI köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára tartotta a köznevelési intézményrendszer aktuális változásairól.

Pölöskei Gáborné

Pölöskei Gáborné
Forrás: MFPI / Magyar József

Valóban „első kézből" részesültek tájékoztatásban a résztvevők, több új információt osztott meg a tervezett átalakítás részleteiről Pölöskei Gáborné, aki bevezetőjében hangsúlyozta az átalakítás vezérfonalát: „minden a gyermekek érdekében történik”.

Az oktatással szemben a gazdaság és a társadalom részéről is elvárások fogalmazódnak meg, ezért azoknak a készségeknek a fejlesztése szükséges a köznevelési intézményekben, amelyek a 21. században elengedhetetlenül fontosak a boldoguláshoz – mondta a helyettes államtitkár.

Két területet emelt ki, ahol különösen fontos tennivalója van az államnak: hátránykompenzáció és tehetséggondozás.
Az esélyteremtés eddigi intézkedései között sorolta az oktatáspolitikus a 3 éves kortól kötelező óvodai részvételt, a kisgyermekkori nevelést, valamint a közép- és felsőfokú képzésben résztvevőket támogató programokat (Útravaló), az intézmények állami fenntartását és az állami tankönyvellátást.

Az intézmények állami fenntartásba vételére vonatkozóan aláhúzta, hogy a kormányzatnak nem Budapestet és a nagyvárosokat alapul véve, hanem országos szinten kell gondolkodnia. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy minden gyermeknek esélye legyen a minőségi oktatásban való részvételre.

Az állami kézbe került tankönyvkiadással kapcsolatban utalt arra, hogy reményeik szerint gazdaságos lesz majd a tankönyvek előállítása, és hamarosan minden általános iskolás ingyen tankönyvhöz jut.

Pölöskei Gáborné az esélyteremtést a minőségi oktatásban is szükségesnek gondolja, ezért a fejlesztések célja a mindenki számára elérhető, fejlett köznevelési infrastruktúra.
Elmondta, hogy - terveik szerint - egységes informatikai infrastruktúrát építenek ki, egyenlő hozzáférési esélyekkel - a meglévő szigetszerű rendszerek helyett. A piaci kiszolgáltatottságtól mentes, egységes állami rendszer fejlesztése megkezdődött, várhatóan jövő szeptemberben elindítják, együttműködve az infokommunikációs államtitkársággal. Mindez lehetővé teszi az „oktatási anyakönyv” bevezetését, így a gyermekek iskolába lépésétől kezdve nyomon követhető és rögzíteni lehet a tanulmányi életútját, egyéb adminisztrációs funkciók (pl. diákigazolvány) hozzákapcsolásával.
Az informatikai infrastrukturális fejlesztésen túl tervként fogalmazta meg a helyettes államtitkár a tan- és szaktermek és a tanuszodák építését, bővítését.

Pölöskei Gáborné

Pölöskei Gáborné
Forrás: MFPI / Magyar József

Az oktatáspolitikus kitért a tartalmi és módszertani fejlesztések időszerűségére is, véleménye szerint a gyakorlati ismereteket és az időkeretet felül kell vizsgálni, s csökkenteni szükséges az óraszámot és a tartalmi elemeket, hogy a gazdaság és a társadalom részéről elvárt tartalomnak minél jobban megfeleljenek a tanulmányok, továbbá nagyobb hangsúlyt kell kapnia a mérés-értékelésnek, a pályaorientációnak, az életút-tanácsadásnak. A minőségi oktatás részeként említette a pedagógus-életpálya rendszerét is.

A szemléletváltás szükségessége mellett hangsúlyozta a háttérintézmények strukturális átalakításának elkerülhetetlenségét a párhuzamos tevékenységek racionalizálása és a projektek lebonyolításának, fenntarthatóságának biztosítása céljából.

A helyettes államtitkár ismertette a minisztériumi háttérintézmények rendszerének átalakítási tervét, szerkezetét. [Az átalakításhoz szükséges jogszabály-módosítás a napokban került a parlament elé, a szavazás azonban még nem történt meg.] Elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) strukturális átalakítása is napirenden van, a jövőben kizárólag fenntartóként fog tovább működni, a szakmai szolgáltatás az Oktatási Hivatal (OH) alá kerül.

2015. március 31-től új koncepció szerint működik a megerősödő Oktatási Hivatal: ellátja a szolgáltatások irányítását, a hatósági feladatokat, a fejlesztések irányítását, továbbá az ágazati informatika (az Educatio feladatai) tartozik majd a hivatal alá. Területi egységei a Pedagógiai Oktatási Központok (POK) lesznek, amely 11 egységre bontva végzi a szolgáltató tevékenység koordinálását (2 Budapesten, 8 vidéken, 1 nemzetiségi területen), s itt kezelik majd az uniós források felhasználását is. A szolgáltatások irányítását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetből (OFI) átkerülő munkatársak végzik majd.

A szakmai ellenőrzésre vonatkozóan megerősítette, hogy a hivatalon belül elkülönül majd a hatósági tevékenyság, amit a központi egység végez, míg a szolgáltatás a területi egységhez lesz rendelve.

Pölöskei Gáborné aláhúzta, hogy az átalakítással nem a létszám-racionalizálás a cél, hanem a feladatracionalizálás, ugyanakkor elismerte, hogy ez az átszervezés sérti a jelenlegi pedagógiai szakmai szolgáltatók munkatársainak érdekeit, hozzátéve: „de a változtatás elengedhetetlenül szükséges az iskolák, gyermekek érdekében”. A cél a feladatok racionalizálása, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Vagyis az átszervezésnek nem célja a létszámleépítés, de ha a feladat racionalizálása miatt kevesebb létszámmal is megoldható a tevékenység, úgy lehet annak következménye.

Tájékoztatott arról is, hogy - a tervek szerint - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szintén átalakul a közeljövőben, tankönyvkiadás és tankönyvfejlesztés feladatkörrel Oktatási Kiadványok Központ (OKK) lesz a neve.

A minisztériumi háttérintézmények új struktúrájának előnyei között hangsúlyozta, hogy jól elkülöníthető feladatok és meghatározott felelősségi körök lesznek a rendszerben.
„Már nem reformok kellenek, hanem végre valahára egy működő rendszert kell létrehozni” – fogalmazott Pölöskei Gáborné.

Előadását azzal zárta a helyettes államtitkár, hogy türelmet és támogatást kér az EMMI fejlesztő, összehangoló munkájához, amivel a gyerekek javát kívánják szolgálni.

Pölöskei Gáborné előadása

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár előadása
Forrás: MFPI / Magyar József

A szakképzés jövője

Az állami szakképző intézmények fenntartási feladatainak átvételéről dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára tartott előadást.

dr. Odrobina László

dr. Odrobina László
Forrás: MFPI / Magyar József

„Semmi olyasmit nem fogok mondani, ami már fixen rögzítve lenne az NGM koncepciójában.” – vezette be mondandóját a helyettes államtitkár.

Tájékoztatójában elsőként a szakképzés három legfőbb kihívásáról szólt: a gazdasági igények kiszolgálása okán a jelenleginél több szakmunkás és technikus képzése, kibocsátása szükséges; a duális képzés erősítéséhez a képzőhelyek számának és a képzési lehetőségek bővítése elengedhetetlen, továbbá szükséges a duális képzési formában résztvevők számának emelése is; a szakképzési rendszer jobbítása érdekében a képzés minőségének, hatékonyságának, eredményességének javítása fontos kihívás.

A fenntartói feladatok átvételének szükségességét a szakképző iskolák hatékony és eredményes működési feltételeinek megteremtésével indokolta, kiemelve az önállóság, felelősség és motiváltság kulcsszavakat.

Az átvétel mintegy 450 szakképző intézményt és 18 ezer pedagógust érint területi/szakmai alapon való integrálásban, és a tiszta profilú szakképző intézmények (szakközépiskola, szakiskola) teljes körű átvételét jelenti. A vegyes profilú intézmények esetében csak a szakképzési feladatellátás átvétele történik meg.

Az átvétel és az integráció folyamata nem érinti a korábbi intézmények szakképzési feladat-ellátási, képzési struktúráját.

Az átvett „feladat” integrálódik valamely szakképzési centrumba, melyekből kb. 50 önálló költségvetési intézményként fog működni. Új szakmai háttérintézmény létrehozására is sor kerül: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), melynek élén a főigazgató áll. Az NSZFH ellátja a szakmai felügyeletet, valamint javaslatot tesz a szakképzési centrumok költségvetésére is, amit az NGM hagy jóvá,

Odrobina László hangsúlyozta, hogy az átalakítás nem zavarhatja meg az iskolák működését, a tanév rendjét, biztosítani kívánják a szakmai munka folyamatosságát és zavartalanságát.

A megvalósítás szakaszait is felvázolta:

 • A fenntartóváltás első jogalkotási szakasza (kormányrendelet), az NSZFH létrehozása
  2014. dec. 31.
 • Az új szakképzési feladat-ellátási struktúra kialakításának szakmai előkészítő feladata
  2015. május 31.
 • Az új szakképzési centrumok megalakítása
  2015. június 30.
 • Az intézmények, feladatok átvétele
  2015. (július 1.-) augusztus 31.

A helyettes államtitkár az elvárt eredményekről szólva aláhúzta, hogy a szakképzés rendszerében a gazdaság, a munkaerőpiac változó igényei gyorsabban, hatékonyabban tudnak érvényesülni.

Kiemelte továbbá, hogy a szakképző iskolák átlátható feladat-ellátási struktúrájának, valamint költséghatékonyabb, rugalmasabb működésének következtében jobban hasznosulnak majd a fejlesztési források is.

Hatékonyabb együttműködés az iskolák és a gazdálkodó szervezetek között – erősödik a duális képzési rendszer.

***

A plenáris szakmai délelőtt kerekasztal-beszélgetéssel zárult, az előzetesen beérkező kérdéseket Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár (EMMI), Hanesz József, mb. elnök (KLIK), Kakusziné Körtvélyesi Anikó fejlesztő koordinátor (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) és Rigóczki Csaba igazgató (MFPI) válaszolta meg.

Kerekasztal-beszélgetés

Pölöskei Gáborné és Hanesz József
Forrás: MFPI / Magyar József

Kerekasztal-beszélgetés

Kakusziné Körtvélyesi Anikó és Rigóczki Csaba
Forrás: MFPI / Magyar József

 

dr. Feledy Balázs

dr. Feledy Balázs

Szinapszis

A 2014. évi Fővárosi Pedagógia Napok záróeseményére a Főpolgármesteri Hivatal kiállítóterében került sor.

Magyar Zita osztályvezető köszöntőjét követően a művésztanárok „Szinapszis” című kiállítását dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg. A kiállítás 2015. január közepéig megtekinthető a FPH Folyosó galériájában.

Az  FPN 2014 rendezvénysorozatát Szabóné Fónagy Erzsébet, a VIII. tankerület igazgatója zárta.

Magyar Zita

Magyar Zita
Forrás: MFPI / Magyar József

Szabóné Fónagy Erzsébet

Szabóné Fónagy Erzsébet
Forrás: MFPI / Magyar József

Varga Ferenc

Varga Ferenc
Forrás: MFPI / Magyar József

[Végh Györgyi]

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés