Szolgáltatások
programok
2019. február
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2014. 09. 15. hétfő
Fővárosi tanévnyitó 2014/2015.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet 2014. szeptember 11-én tartotta tanévnyitó rendezvényét a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium dísztermében.

Hámori Veronika
A Dohnányi Ernő Zeneiskola cselló kvartettje

A fővárosi tanévnyitó ünnepélyes megnyitóján a Dohnányi Ernő Zeneiskola cselló kvartettjének előadását követően Hámori Veronika, a rendezvénynek helyszínt biztosító Fazekas Gimnázium igazgatója és Rigóczki Csaba, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgatója üdvözölte a megjelenteket.

A köszöntők után három szakmai előadás hangzott el.

 

A köznevelés aktuális feladatai

Sipos Imre

Sipos Imre helyettes köznevelési államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében összefoglalta a köznevelés fontosabb területein történt változásokat és a 2014/2015. tanév aktuális feladatait.

Előadásának bevezetőjében a jogalkotási helyzetképet vázolta fel, s jelezte, hogy ebben a tanévben nem kell pedagógiai programot, SzMSz-t stb. írni, de „a jogalkotók nem pihennek", pl. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása várhatóan szeptemberben megjelenik.

A 2014/2015-ös tanév rendjére vonatkozóan felhívta a figyelmet a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendeletre, mely szabályozza a tanév rendjét, valamint a Köznevelésért Felelős Államtitkárság tanévkezdést támogató szakmai anyagára, mely tartalmazza a tanévre vonatkozó fontos információkat.

A helyettes államtitkár kitért a nemzeti köznevelésről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására. A változások között említette a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményváltásához kapcsolódó integrált elektronikus nyomkövető rendszert, a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára biztosított évi 25 munkanap pótszabadság biztosítását, továbbá a tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérésével kapcsolatos módosítást.

A szakmai tartalmak közül a kerettantervek felmenő rendszerű bevezetését, a délutáni foglalkozásokat, az egész napos iskolát, a mindennapos testnevelés, az erkölcstan/hit- és erkölcstan, valamint a közösségi szolgálat megjelenését emelte ki. 

A megújuló tankönyvekről és tankönyvellátásról röviden szólt az oktatáspolitikus, erről a következő előadásban Kojanitz László szakmai vezető adott részletes tájékoztatást.

A tanév fontos feladatai között említette a mérés-értékelési rendszer további fejlesztését, melynek kiemel célja a mérési eredmények hasznosítása, s a tanulók mérési eredményeinek egyértelmű javítása.

Az Országos kompetenciaméréssel (2015. május 27.) kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézményi intézkedési tervben az igazgatónak kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az intézkedési tervet az igazgatónak 2015. június 10-éig kell elkészítenie, melyet - a nevelőtestület véleményének figyelembevételével - véglegesítve 2015. június 30-ig kell a fenntartónak elküldeni.

A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit angol és német nyelvből az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain mérik majd. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését célzó vizsgálatra ebben a tanévben 2015. június 11-én kerül sor.

A országos mérés-értékelés keretében ebben a tanévben vizsgálják a tanulók fizikai állapotát és edzettségét. A vizsgálatot az iskoláknak kell megszervezniük 2015. január 5. és 2015. május 27. között (az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével).

Az oktatáspolitikus tájékoztatást adott arról, hogy a 2014/2015. tanévben hatósági ellenőrzésre nem kerül sor, azonban a kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzést 2015. január 12-e és 2015. március 31-e között folytatja le az Oktatási Hivatal.

Sipos Imre előadásában összefoglalta az esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású támogatásokat, intézkedéseket. Szólt a pedagógusok hivatásválasztásának ösztönzéséről, előmeneteli rendszeréről, a béremelésről és minősítővizsgákról és a Nemzeti Pedagógus Kar feladatáról, s biztatta a pedagógusokat az 2014 őszén zajló területi választásokban való részvételre, a szakmai tagozatok létrehozására.

A tanév rendjére vonatkozóan hangsúlyozta a helyettes államtitkár azt a jogszabályi rendelkezést, mely szerint a munkanap áthelyezése a nevelési-oktatási intézményekben is kötelező.

 ***

Az új generációs tankönyvek fejlesztése  

Kojanitz László

Kojanitz Lászlóaz Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai vezetője az újgenerációs tankönyvek fejlesztéséről tartott ismertetőt. Előadásának bevezetőjében utalt arra, hogy számos olyan félreértés tapasztalható az új tankönyvekkel kapcsolatosan, ami félinformációkon alapszik, ezért fontosnak tartja a megfelelő tájékoztatást.

A szakmai vezető a TÁMOP 3.1.2-B projekt keretében megvalósuló projekt bemutatása során hangsúlyozta, hogy ezek a tankönyvek is erős szakmai kontrollt kaptak. A szerzők és a szerkesztők nagy tapasztalattal és tudással rendelkező szakemberek, akik évek óta dolgoznak a tankönyvkiadás területén, s piaci körülmények között is sikeresek voltak. A tankönyveket külső szakmai és pedagógiai lektorok is ellenőrizték. Aláhúzta: szakmai vezetőként garanciát mer vállalni arra, hogy az új fejlesztésű tankönyvek megfelelő minőségűek. A tanárok visszajelzései és javaslatai alapján pedig a taníthatóság és a tanulhatóság szempontjából a minőségük még fokozható lesz.

A projekt részleteiről szólva elmondta, hogy az újgenerációs tankönyvek fejlesztése mellett egy másik alprojekt keretében készül a Nemzeti Közoktatási Portál, mely várhatóan 2015 augusztusától használható lesz. A portálra felkerülő digitális tananyagok kapcsolódnak a tankönyvekhez. A portál szolgáltatásai támogatják majd az egyénre szabott tanulást: a tanulók például alternatív tartalmak és feladatok közül választhatnak, s produktumaikat meg is oszthatják egymással, továbbá a tanárok és diákok saját jegyzeteiket, megjegyzéseiket hozzákapcsolhatják a tankönyvi tartalomhoz.

A tankönyvek digitális változatai 2014. szeptember elejétől ideiglenesen az OFI honlapján (http://etananyag.ofi.hu) érhetők el, mindenki számára ingyenesen, korlátozás nélkül. „Közkincs” - fogalmazta meg tömören Kojanitz László.

OFI elektronikus tananyagok

A portálon a műveltségterület kiválasztását követően tankönyvenként csoportosítva találhatók a kapcsolódó dokumentumok, a tankönyv borítójának képe alatt pedig a könyvhöz tartozó munkafüzetek, tanmenetek, és egyéb tanári segédanyagok.
A tankönyvi fejezetekre kattintva válnak elérhetővé az egyes leckékhez tartozó elektronikus tananyagok, melyek nagyon sokfélék (pl. animációk, videók, interaktív feladatok, ajánlott linkek) és folyamatosan bővülnek.

A szakmai vezető ismertette előadásában a tankönyvek tervezési alapelveit és beszélt a fejlesztés közös elemeiről.  Kiemelte, hogy egy olyan pedagógiai gyakorlatot szeretnének megerősíteni és támogatni az új tankönyvekkel, amely világos célokat és feladatokat állít a tanulók elé, mintákat, modelleket ad új dolgok megértéséhez, elsajátításához, majd fokozatosan egyre több lehetőséget ad a diákok önálló munkájához, az új tudás gyakorlati alkalmazásához. A tankönyvkészítők hangsúlyt fektettek az érthetőségre, a strukturáltságra, a lényeget megragadó tananyagtervezésre. A fejlesztők célja volt az is, hogy a tankönyvek tanulóközpontúak legyenek és a bennük található ismeretek, feladatok se legyenek „tankönyvszagúak”. Minél több kapcsolatot teremtsenek a való világ problémáival, feladataival, adjanak lehetőséget a tanulók tapasztalatainak a mozgósítására és felhasználására a tanulásban. Olyan tankönyvekre van szükség – mondta Kojanitz László, amelyek képesek formálni a tanulók gondolkodásmódját, és segítik őket abban is, hogy hatékonyan tudjanak tanulni. Az új szemléletű tankönyvekkel a pedagógusok támogatást kapnak ahhoz, hogy a lényeges összefüggésekre koncentráljanak.

A fejlesztés újdonsága a hároméves fejlesztési folyamat:
1. Tankönyvkészítés, digitális tananyagfejlesztés, 2. Kipróbálás, 3. Átdolgozás
A tanárok bevonása a fejlesztésbe szintén újszerű próbálkozás, az idei tanévben indult el.
A tankönyvek kipróbálásában tankönyvenként 50 pedagógus vesz részt a készítőkkel közvetlen kapcsolatot is tartva. Ők elektronikus munkanaplóban folyamatosan rögzítik tapasztalataikat, észrevételeiket.
Ezen kívül kb. húszezer pedagógus használja a könyveket, nekik két online kérdőíven lesz lehetőségük véleményüket közölni a fejlesztett tankönyvekkel kapcsolatban.
Megerősítette a szakmai vezető, hogy a fejlesztők szeretnék, ha a kipróbáló, használó tanárok aktív munkatársak lennének, ezért várják a pedagógusok visszajelzéseit.

Kojanitz László a projekt keretében tervezett további munkálatokról elmondta, hogy a tankönyvek és digitális tananyagok kijavításán túl a gyakorlati kipróbálás tapasztalatairól átfogó elemzés is készül. Szeretnének egy fejlesztésalapú kutatást elvégezni, amelynek eredményei nemcsak a tankönyvkészítés számára lesznek hasznosíthatók.

***

A megújuló szaktanácsadás

Dr. Pompor Zoltán
Dr. Pompor Zoltán, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt szakmai vezetője „A megújuló szaktanácsadás” címmel tartott előadást a rendezvényen.

Bevezetőjében úgy fogalmazott, hogy „nem bemutatni szeretné a megújuló szaktanácsadói rendszert – a kollégák tapasztalják meg”.

Bevezetőjében a szaktanácsadás megújításának okait elemezve a szakmai vezető elmondta, hogy az országos szintű vizsgálat azt mutatta, hiányos volt a szaktanácsadást ellátó rendszer, csak néhány helyen - pl. a Fővárosi Pedagógiai Intézetben - működött megfelelően a szolgáltatás.

A szaktanácsadói rendszert megújító projekt célja, hogy lehetőség szerint mindent, tantárgyakat és területet is lefedve, hozzák létre az új támogató rendszert.

Pompor Zoltán tájékoztatást adott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben eddig elvégzett munkáról. Elmondta, hogy jelenleg a projekt keretében kifejlesztett 60 órás, akkreditált szaktanácsadói képzések megvalósulása zajlik. Jelezte, hogy a túljelentkezés ellenére minden jelentkező számára biztosítani szeretnék a szaktanácsadói képzést a projektben. Így 2015 júniusáig ötezer pedagógus kiképzését tervezik.
A szaktanácsadói névjegyzéket az OFI működteti, a szaktanácsadók munkáját az OFI vezető szaktanácsadói koordinálják.

A következő időszak feladatai között említette, hogy a szaktanácsadás folyamatában szeretnék megtalálni a szaktanácsadó helyét, jelenleg ugyanis nincs ez definiálva egyik jogszabályban sem.

Az előadó kiemelte a szaktanácsadás három alapelvét: folyamatosság, egyenrangúság, személyre szabottság, s hangsúlyozta a bizalom kialakításának fontosságát. A szaktanácsadó segítséget tud nyújtani a portfólió összeállításában, az önreflexióban, a szakmai fejlesztési terv kidolgozásában és a folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek meghatározásában.

Beszámolt az elmúlt évben lebonyolított szaktanácsadói látogatásokról, melynek során 70-80 szaktanácsadó kb. kétezer pedagógusnál tett látogatást. Esetenként 10 órányi időkeretben valósult a szaktanácsadói tevékenység (2 óra felkészülés, 6 óra helyszíni munka, 2 óra utómunka). Az eddigi tapasztalatokról szólva kiemelte, hogy a visszajelzések alapján a szaktanácsadói rendszert valamennyi résztvevő előnyösnek ítéli, s ezt nemcsak a meglátogatott pedagógusok, hanem az intézményvezetők is így értékelik, 95% fölötti elfogadottság jellemezte a látogatásokat. Az is kiderült a visszajelzésekből, hogy leginkább a középiskolák idegenkedtek a szaktanácsadástól.

Pompor Zoltán előadásának végén felhívta a figyelmet arra, hogy az OFI várja az intézmények jelentkezését szaktanácsadói szolgáltatás igénybevételére. Jelentkezni az intézményi OM azonosító megadásával aT315sztportal@ofi.hu e-mail címen lehet, jelezve azt is, milyen tantárgyból, hány pedagógushoz, illetve milyen egyéb területen várnak szaktanácsadót.

***

style2

Hasznos e-mail címek:

Szaktanácsadói látogatások igénylése: T315sztportal@ofi.hu

Szaktanácsadói névjegyzék: szaktanacsado@ofi.hu

Szaktanácsadói képzés: t315sztkepzes@ofi.hu

Szaktanácsadók próbaminősítése: probaminosites@ofi.hu

***

Az MFPI szolgáltatásai 

Rigóczki Csaba

 

A tanévnyitó végén Rigóczki Csaba igazgató összefoglalta a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet jogszabályban meghatározott szolgáltatási területeit, tájékoztatást adott az Intézet aktuális tevékenységeiről és az újszerű kezdeményezésekről.

 

Az előadások prezentációi letölthetők portálunkról.
A fényképeket Magyar József készítette.

 

[Összeállította: Végh Györgyi]

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés