Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fejlesztőpedagógia
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2011. 03. 30. szerda
Mit tudunk a diszgráfiáról?

Az írással kapcsolatos problémákról, ezek tüneteiről, okairól, kezeléséről olvashatnak ebben a cikkben a téma iránt érdeklődő kollégák.

 

diszgráfia 7

Az írás - a többi tanulási képességhez hasonlóan - igen összetett folyamat. Kivitelezéséhez sok-sok apró dolog összehangolt munkájára van szükség. Melyek ezek a képességek? Az ujj- és kézmozgás megfelelő szintjének köszönhetően tudja a gyermek helyesen fogni a ceruzát, így kerülhetnek az egyes formák a papírra. A szem és kéz összehangolt munkájának eredményeként pedig éppen oda kerülnek az egyes jelek, ahová valók - nem lógnak ki sem a vonalközből, sem a négyzetből. Természetesen a jó hallási megkülönböztető képesség is elengedhetetlen, hiszen nem mindegy, hogy 4 vagy 7 kerül a füzetbe diktálás után. Ha ezen képességek közül egy (vagy akár több) nem megfelelően működik, akkor fejlesztésre van szükség. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a tanulónál írás- helyesírás-zavar alakul ki.

A diszgráfia fogalma: a tanulási zavarok egyik formája, írászavart jelent. Gyakran társul diszlexiával.  A diszgráfiának két megjelenési formája lehet: formai és tartalmi.

 • Formai: ha az írás technikai része nehéz, a finommozgások vagy a szem-kéz koordináció pontatlansága miatt. Ilyenkor az írás külalakja csúnya, a betűk kilóghatnak a sorokból, rendezetlen az íráskép.

 • Tartalmi: ha az írás külalakja elfogadható, de nagyon gyenge a helyesírás és nem tudja írásban kifejezni a saját gondolatait. Előfordulhat, hogy a gyermek esetleg szépen és hibátlanul másol, de tollbamondás után nagyon sok hibát ejt.

diszgráfia 4

Ha az íráshoz szükséges képességek sérültek, fejletlenek vagy netalán hiányoznak, akkor könnyen diszgráfia alakulhat ki. A diszgráfiás gyermek írásképe rendezetlen. A betűk kilógnak a sorokból, egyik jobbra dől, a másik balra. Ráadásul a betűk formája sem szép kerek, hanem inkább szögletes, "szálkás". Előfordul, hogy a szavakat egészen közel írja egymáshoz, majdhogynem egybeérnek, egy másik sorban pedig óriási távolságot hagy két szó között. Képtelen egy írómozdulattal leírni egy szót, szinte betűnként felkapkodja a ceruzát - megszakítva ezzel a folytonosságot. Ezek a gyerekek összekeverik az egymáshoz hasonló írású betűket: T -F, v-u, o-a stb. Helyesírásuk is gyenge. Nem érzik a rövid-hosszú hangzók közötti különbséget: megkettőzik pl. a 't'-t a tárgyragnál (könyvett), viszont ahol kellene (pl. múlt idő jelölése), ott nem teszik: ivott helyett 'ivot'-tat írnak. Képesek akár egy egész mondatot is egy szóként leírni, nem tudják betartani a szóhatárokat. Tollbamondáskor lassabban dolgoznak, mint társaik. Nekik ugyanis nehézséget jelent a hallott hangot "betűre" fordítani - lassan jut eszébe a leírandó betű formája. Nem feltétlenül jelenik meg az összes tünet minden esetben és itt is előfordulhat, hogy mindkét fajtája egyszerre jelenik meg egy gyerek esetében. Ilyenkor megesik, hogy teljes írásképtelenséget okoz.

A diszgráfia tünetei

diszgráfia 9

Görcsös, sok esetben hibás a ceruzafogás. A diszgráfiás rányomja az írószert a papírra. Gyakran fölöslegesen felkapkodja a ceruzát. A vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűket összetéveszti (v-u; a-o; b-h), ugyanazt a számára nehezebben leírható betűt különbözőképpen alakítja.

Az íráskép rendezetlen, a betűk formája szálkás, szögletes. Sokszor nem tudja a gyermek követni a füzet vonalait, hol alá, hol fölé csúszik a ceruza. A szavak egymás közötti távolsága változó. Néha majdhogynem összeérnek a szavak, máskor viszont nagy távolság van közöttük. A betűk formája ugyanolyan betűnél is különböző lehet. A sorok időnként fölfele haladnak, vagy éppen lefelé, az egész sor hullámzik. Magasabb évfolyamon a tanuló írása annyira elnagyolt, felismerhetetlen, olvashatatlan, hogy joggal mondják rá a "macskakaparás" jelzőt.

 Helyesírási hibák

 • Igen gyakori, hogy a hosszú és rövid mássalhangzókat nem tudja egymástól megkülönböztetni - kettőz ott, ahol nem kellene, és rövid mássalhangzót ír ott, ahol hosszút kellene. Ugyanez vonatkozik a magánhangzókra is - elfelejti kitenni az ékezetet (ez a gyakoribb), vagy éppen fölöslegesen használja.

 • A hagyományos írásmód (ly-j megkülönböztetése, cz, y, th, eö) használata a tulajdon személynevekben, alkalmazása, megkülönböztetése, különösen nehéz a számára.

 • Másoláskor betűnként, jobb esetben 2-3 betűnként írja le a szöveget. Írástempója ilyenkor még lassabb, mivel hol a másolandó szöveget, hol a füzetét nézi.

 • Diktáláskor gondolkodnia kell a hallott betű formáján, nem mindig tudja az adott hangot azonosítani annak írott képével, nehezen idézi fel annak a betűnek az alakját, amit le kell írnia.

 • A szavak végét elhagyja, belőlük betűk, szótagok maradnak ki; a mondat egy része is hiányozhat.

 • Máskor viszont a leírandó szóba az előzőekben hallott szótagokat illeszti be, megfordítja a szótagokat (lemegy-elmegy).

 • A szavakat nem választja el szóközökkel, összeírja azokat.
 • A mondatokat, tulajdonneveket kis kezdőbetűvel kezdi. Mind a mondatrészek között, mind a mondatok végén elmarad a központozás.

A nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése, alkalmazása is problémát jelenthet.

Tempó. Mivel lassan dolgozik, lemarad. Amiért kevés a gyermek sikerélménye, idegesen kezd az íráshoz, ez a további hibák oka lehet.

A diszgráfia okai 

diszgráfia 5

Ha a tanuló nem tudja a betűket a vonalrendszerbe beírni, mert azok állandóan "kicsúsznak" belőle, vagy nem találja a "vastag" vonalat, akkor érdemes először a látását megvizsgáltatni. Egy egyszerű szemészeti vizsgálattal megállapítható, hogy minden rendben van-e a látással. Ha nincs gond vele, akkor elképzelhető, hogy a térbeli tájékozódási képessége nem az életkorának megfelelő szintű - ezen fejlesztőpedagógus tud segíteni. Előfordul, hogy a gyermek görcsös igyekezettel próbálja alakítani a betűket, mégsem sikerül neki. Egészen egyszerűen gyenge a kézügyessége. Ebben az esetben színezzenek sokat, gyurmázzanak, fessenek, nyírjanak, ragasszanak, vagy fűzzenek gyöngyöt. Ezek a tevékenységek mind-mind a kézügyesség fejlesztését szolgálják. A helyesírás gyengeségét okozhatja a nem megfelelő hallás. Ebben az esetben is első teendő a szakorvos felkeresése. Lehet, hogy egy megnagyobbodott orrmandula a ludas abban, hogy a diák nem hallja meg a különbséget 'fél' és a 'vél' között - ezért nem tudja helyesen leírni a diktált szót. Ha nincs fül-orr-gégészeti elváltozás, tehát ép hallószervekkel rendelkezik, mégis gyenge a helyesírása, akkor lehet, hogy beszédészlelési problémával küzd a diák. A gyenge ritmusérzék nehezíti a rövid és hosszú hangok megkülönböztetését.

Diszgráfia kiértékelő

1. Helyesírási problémák

 • hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja,
 • hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja,
 • mondat elején nagybetűt nem ír,
 • tulajdonnevet kisbetűvel írja,
 • mondatvégi írásjelet nem, vagy nem helyesen használja,
 • mondatközi írásjelet nem, vagy nem helyesen teszi ki,
 • elválasztásban hibázik,
 • szavak egybe- és különírása (igekötők, összetett szavak),
 • hagyomány elve (j-ly),
 • máshogy ejtjük – máshogy írjuk hibái,
 • részleges hasonulás,
 • teljes hasonulás,
 • összeolvadás,
 • magánhangzó-törvényekben hibázik (pl. szóvégi ó,ő stb),
 • toldalékos törvényekben hibázik (pl. val-vel,t,tt stb.).

2. Alaki probléma, betűvezetési probléma, rendezetlen íráskép

3. Súlyosabb, önmagukban is diszgráfiára utaló tünetek

 • szóból betűkihagyás,
 • szóba betű betoldása,
 • következetes betűcsere,
 • nem következetes betűcserék,
 • szótagkihagyás szó elejéről vagy közepéről,
 • szótag (nem toldalék) lehagyása a szó végéről,
 • duplázás illetve többszörözés,
 • gyenge hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír,
 • zöngés-zöngétlen pár csere,
 • írásjelet elhagy (á-ról. é-ről stb),
 • kétjegyű mássalhangzóból az egyik jelet kihagyja,
 • toldalékot a szótól különírja vagy a következő szóval egybe írja,
 • hosszabb (nem összetett) szót külön ír,
 • súlyos tagolási gyengeség (pl. de előbb kinézett = delobkinzet),
 • elő- vagy utánvételezés: hallja, hogy a szóban valami hosszú, de nem tudja, hogy hol,
 • a mondatból szavakat értelemzavaróan kihagy vagy többször is leír.

A fejlesztés céljai, feladatai diszlexia, diszgráfia esetén

 • intellektusának, osztályfokának megfelelő értő olvasás-íráskészség kialakítása, eszközszerű használata, kifejezőkészség fejlesztése,
 • testséma biztonság fejlesztése,
 • téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,
  diszgráfia 1
 • vizuo-motoros koordináció gyakorlása,
 • látás-hallás-mozgás koordinált működtetése,
 • olvasás – írás tanítása diszlexia prevenciós módszerrel, 
 • az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása,
 • kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy esetén,
 • idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
 • az olvasásképtelenséget szövegek auditív tolmácsolásával, az írás segítését géppel való írás megtanításával és alkalmazásával kell segíteni.

Az íráskészség, helyesírási készség fejlesztése  

diszgráfia 6

Az írás gyakorlása párhuzamosan folyik az olvasással. Sok esetben az írás-helyesírási zavarok leküzdése sokkal nehezebb feladat az olvasásnál. A diszgráfiás gyermekek írását nem lehet csak másolással korrigálni.

Képességfejlesztés: elsődleges fontosságú

 • finommotoros, grafomotoros, vizuo-motoros fejlesztés
 • akusztikus figyelem, alaktagolás, ritmus (fonémákat, szótaghatárokat nem hallja ki), fejlesztése
 • differenciáló képesség, emlékezet, memória fejlesztése

Fontos a diktálás, melynek sokáig nagyon egyszerű szinten kell mozognia: betűk, szótagok és rövid szavak tollbamondásával, a betűformák, kapcsolások alapos megfigyeltetésével, emlékezetbe vésésével.

Később hasznosak a képekről, eseményekről történő szó- illetve mondatalkotások, mondatbefejezések.

diszgráfia 3

Beszédkészség, szókincs fejlesztésével párhuzamosan mindig le is kell írattatnunk a gyűjtött szavakat (azonos mondatrészek, szófajok gyűjtése képekről, kérdések segítségével, rokon értelmű szavak, ellentétek gyűjtése, főfogalom alá rendelések, csoportosítások).

A prognózis tekintetében vannak javuló tendenciát mutató esetek, de lehet a folyamat stagnálló, illetve időnkénti visszaeséssel is számolni kell.

Egy érdekes könyvre hívjuk fel az érdeklődő kollégák figyelmét.

Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia

diszgráfia könyv 2

 

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés