Szolgáltatások
programok
2020. június
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2014. 10. 31. péntek
Jogszabályváltozás

A Magyar Közlöny 2014. október 27-i, 145. számában került kihirdetésre a 45/2014. (X.27.) EMMI rendelet

A 45/2014. (X.27.) EMMI rendelet módosította, kiegészítette

 • a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletet és
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendeletet.

A jogszabályt tanulmányozva megállapítható, hogy az érintett miniszteri rendeletben rögzített előírások kiegészítése, illetve módosítása világosabbá, könnyebben értelmezhetőbbé tette azokat.

Mely témákat érintett a módosítás, kiegészítés?

1. A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet:

 • az évfolyamok elnevezését,
 • a házirend kötelező tartalmi elemeit,
 • a helyi tanterv készítését, tekintettel a két tanítási nyelvű, valamint a nemzetiségi nevelés – oktatás irányelvére (Lásd: 4/2013.(I.11.) EMMI rendelet és 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet),
 • a kollégium pedagógiai programját,
 • az óvodai, az iskolai pedagógiai program készítését, tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztésére, illetve a fejlesztési program megjelenítésére,
 • a foglalkozások, tanórák, a köztük lévő szünetek szervezését,· a szabadon választott tanítási órákon való részvételi szándék felmérését,
 • az alapfokú művészetoktatási intézményekben az egyéni és a csoportos órák időtartamát, a szülői nyilatkozat beszerzésének eseteit,
 • az óvodai beiratkozást, a szülő bejelentési kötelezettségét (jegyző felé; külföldi tartózkodás),
 • a kormányhivatal feladatát az iskolai beíratással kapcsolatosan,
 • a tanulók nyilvántartását,
 • a tanulói jogviszony létesítését, az iskolai felvételt,
 • a középiskolai felvételi eljárás keretében megszervezett központi írásbeli vizsgát,
 • a középiskolai felvételi tájékoztatót,
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak a középiskolai felvételi eljárás keretében szervezett központi írásbeli vizsgával kapcsolatos jogosítványait,
 • a 9. évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkező tanuló szülőjének jogosultságát,
 • a hiányzások jogkövetkezményeit, az ezzel kapcsolatos szabályozást,
 • az egyeztető eljárást,
 • az országos mérésekkel kapcsolatos feladatokat,
 • a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését,
 • a tantárgyfelosztás kötelező tartalmi elemeit,
 • az intézményi tanácsot,
 • a köznevelési intézmény névhasználatát,
 • a veszélyeztetettség megelőzésében a külső partnerekkel való együttműködést,
 • az óvoda-, iskolapszichológus tevékenységét,
 • a közösségi szolgálatot,
 • a hat vagy nyolc évfolyamos, valamint a két tanítási nyelvű középiskolai oktatás feltételeit,
 • a mindennapos testnevelés szervezését,
 • a nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó külön szabályokat,
 • a hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szabályozást (képességkibontakoztató program, óvodai fejlesztő program), beleértve az Arany János programokat (3 db) is,
 • az egységes óvoda-bölcsődébe járó gyermekek számát,
 • a Köznevelési Híd Programban közreműködő középiskola kijelölését,
 • az irattári tervet és a záradékokat (1. melléklet).
 • „A fizikai fittség mérésének iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalma”-val egészült ki az alaprendelet mellékleti köre, valamint
 • további 32 pontban kerültek felsorolásra a pontosítások (Pl.: „alapító okirata” helyett „alapító okirata, szakmai alapdokumentuma”), illetve a)-g)-ig a hatályon kívül helyezett szabályok.

2. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendeletet:

 • az értelmező rendelkezéseket (lásd: klinikai szakvizsga),
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményeket tartalmazó jegyzék összeállításához adatokat szolgáltatók feladatát,
 • az önálló továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó tagintézmény igazgatói, igazgatóhelyettesi megbízás végzettségi és szakképzettségi követelményeit,
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos működését,
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmény SZMSZ-ét,
 • az intézményvezetői szakképzettséggel egyenértékű szakvizsgákkal való kiegészítés történt meg, továbbá
 • 4 pontban kerültek felsorolásra azon kifejezések, amelyek pontosítására szükség volt (Pl.: „testi” helyett „mozgásszervi”).

A 45/2014. (X.27.) EMMI rendelet a Magyar Közlöny 2014. október 27-i, 145. számában (14248-14269 lp.) tanulmányozható.

Bogyó Mária
pedagógiai előadó
tanügy-igazgatási szolgáltatás

Kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés