Szolgáltatások
programok
2020. június
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2014. 11. 06. csütörtök
Újabb módosítás a köznevelés jogi szabályozásában

A Magyar Közlöny 149. számában jelent meg 2014. november 3-án a 268/2014. (XI.3.) Korm. rendelet Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A 268/2014. (XI.3.) Korm. rendelet három korábban megalkotott kormányrendeletet módosított, illetve egészített ki.

Ezek a következők:

A köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet:

 • Az oktatási azonosítóval kapcsolatos rendelkezés kiegészült
  • konkrétan hivatkozik a köznevelési törvény adott cikkelyére és bekezdéseire, valamint
  • oktatási azonosító megkérését írja elő a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő számára akkor is, ha nincs nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban, illetve nincs oktatási azonosítója.
 • Az integrált nyomon követő rendszer (INYR) működtetésével, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjére vonatkozó előírások kerültek rögzítésre.

Az Oktatási Hivatalról (továbbiakban: OH) szóló 121/2013. (IY.26.) Korm. rendelet:

 • Az OH feladat- és hatásköre kiegészült az INYR adatkezelői feladataival, továbbá
 • az OH köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai is kiegészültek az INYR-rel összefüggésben (elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetése, adatfeldolgozói feladatok; kijelölt szervezet).

A „legtöbb” módosítást, kiegészítést a harmadik kormányrendelet esetében tapasztalhatjuk.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet:

 • A minősítő vizsgában, a minősítő eljárásban előírt óralátogatás és megbeszélés alól kivételt képez az óvoda- és iskolapszichológusok, a pszichológusok közvetlen pszichológiai foglalkozásai.
 • Kiegészült a Mesterpedagógus besorolású, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítő vizsgán, minősítő eljárásban, vagy szaktanácsadóként közreműködő pedagógus munkaidő kedvezménye, illetve a rendelkezés jobban tagolt, áttekinthetőbb lett (vezetőtanár 10 ó/hét, vezető óvodapedagógus 22 ó/hét).
 • A vezetői, magasabb vezetői megbízást kapott pedagógus Mesterpedagógus fokozatba sorolható akkor is, ha nem lát el szakértői/tanfelügyelői, szaktanácsadói feladatokat.
 • A Kutatótanár minősítő eljárásban való részvétel lehetőségének („vehet részt”) rögzítése történt meg:
  • konkrét dátumhoz kötött az egyetemi tudományos fokozat (1984.09.01. után),
  • törlésre került a két minősítő eljárásban való részvétel és a Pedagógus I. fokozatban való 6 éves várakozási idő,
  • a munkáltató, a kormányhivatal feladatáról való rendelkezés ezzel kapcsolatosan kikerült a szövegből.
 • Változott a minősítő bizottság tagjainak besorolására vonatkozó előírás. Az intézmény igazgatója, illetve az általa megbízott pedagógus számára nem előírás az azonos, vagy magasabb fokozatú besorolás. Ez a kormányhivatal által delegált minősítő bizottsági elnök és tag esetében követelmény. Az azonos munkakör követelménye kikerült a szövegből.
 • Kiegészült a minősítő vizsgára, minősítő eljárásra vonatkozó előírás egy összeférhetetlenségi szabállyal.
 • A portfólió tartalmi elemei között a 10 tanóra, foglalkozás vázlata és reflexiója helyett a tágabban értelmezhető „a nevelő – oktató munka alap- és szabadon választott dokumentumai” szerepel 2014.11.03. óta.
 • A minősítő vizsgára, minősítő eljárásra történő jelentkezés eljárásrendjében
  • törölték a „nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezését” kifejezést,
  • meghatározott, hogy
   • az intézményvezetőnek kell beadni a jelentkezési lapot,
   • több munkakör betöltése esetén a pedagógusnak meg kell jelölnie, hogy melyik munkakörben kívánja minősíttetni magát,
   • meg kell jelölnie továbbá, hogy a tanított tantárgyai közül melyik tantárgy esetében kéri a minősítést – olyan tantárgyat jelölhet meg, amelyet a jelentkezésekor heti legalább 2 órában tanít,
  • kötelező minősítés esetén az intézményvezető adatrögzítésében is meg kell jelölni a választott tantárgyat.
 • A tanított tantárgy megváltozása (jelentkezéskor, portfólió feltöltésekor) esetén alkalmazott eljárásrend rögzítésre került
  • bejelentésre - a kormányhivatalnak - rendelkezésre álló idő,
  • portfólió módosítására rendelkezésre álló idő,
  • a bejelentés, értesítés elmulasztásának jogkövetkezménye,
  • a Gyakornokra vonatkozó külön szabály.
 • A minősítő bizottság döntésének meghozatalával, rögzítésével kapcsolatos szabályozás konkrétabbá vált
  • decemberi vizsga, portfólióvédés esetén az adott év utolsó munkanapjáig rögzíti döntését, részletes értékelését az informatikai támogató rendszerben,
  • az OH biztosít ehhez hozzáférést (pedagógus, intézményvezetője, kormányhivatal).
 • A kormányhivatal tanúsítványának tartalma vonatkozásában törölték az aláírók felsorolását.
 • Az illetménypótlék megállapításának szabálya a tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, intézményvezető-helyettes tekintetében kiegészült: a pótlék számításánál a megadott gyermeklétszám mindenkor az október 1-jei tényadat.
 • A pedagógusok neveléssel-oktatással le nem kötött ideje (munkaidő) intézményi felhasználásának elrendelése kiegészült:
  • a pedagógus-továbbképzésben való részvétellel,
  • valamint külön bekezdéssel a pedagógiai szakszolgálati intézményben dolgozó pedagógusok vonatkozásában.
 • Az intézményvezetői megbízás – újabb kiírás nélkül (eredménytelenség, nem volt pályázó) – feltételei kiegészültek a megbízás hiányára vonatkozó szabállyal (SZMSZ – helyettesítési rend).
 • A pótszabadság kiadását szabályozó rendelkezések egyik alcíme (IV. Fejezet 12.) a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végzőkkel egészült ki.
 • A pótszabadságra jogosultak köre áttekinthetőbbé vált a tagolással:
  • nevelési-oktatási intézményben,
  • pedagógiai szakszolgálati intézményben,
  • a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők – ez utóbbi kiegészült a gyógytornásszal.
 • A pótszabadságból munkavégzésre való igénybevétel előírásának pontosítása is megtörtént. A „működés” helyett az alábbiak olvashatók a jogszabályban:
  • nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás,
  • pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység.
 • A próbaminősítést sikeresen abszolváló, Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus (aki a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítő vizsgában, minősítő eljárásban, vagy szaktanácsadóként közreműködik, a 25 alkalomnál/év kevesebb megbízás esetén) kötelességével, továbbá a megbízás neki felróható okból történő nem teljesítésének jogkövetkezménye meghatározott lett.
 • A fentieken kívül, további 12 pontban az alap kormányrendelet megnevezett bekezdéseinek szövegezését pontosítja a módosító kormányrendelet.

 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletnek a módosításokkal egybeszerkesztett szövege.

Bogyó Mária
pedagógiai előadó
tanügy-igazgatási szolgáltatás

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés