Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2013. 10. 21. hétfő
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
9-10. évfolyam
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.


A verseny kezdete:
2014.01.14.
helyszíne:
tanuló iskolája
A nevezés határideje:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2014.01.14.
helyszíne:
tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2014.02.20.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2014.04 25-26.
helyszíne:
szervezés alatt
Eredményhirdetés időpontja:
-
helyszíne:
szervezés alatt
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169, marosi.beatrix@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzsér.zita@fppti.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, ideértve azokat a 10. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják.

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók, ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10. évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. kategória, 9. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtől a XI. századig
Kiemelt korszakok a döntőn: Róma története Kr.e. 44-Kr.u. 476, Pannónia, A magyarok letelepedése és az államalapítás.

1. forduló:
Kr.e. II. évezredtől Kr. e. 44-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

2. forduló: Kr.e. VIII. századtól a IV. századig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 • Hegyi W. György: A res publica és intézményei. In: Világtörténet (szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 261-263.

 • Hegyi W. György: A Római birodalom hanyatlása és kettészakadása. In: Világtörténet (Szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 308-311.

 3. forduló: Kr.e. V. századtól 1038-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 • T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza,Helikon Kiadó, pp 98-114. (A császárok Augustustól Justinianusig, Traianus serege), pp 188-219. (Nagy Konstantin és a 4.század, A Nyugatrómai Birodalom bukása)

 • Hegyi W. György: A Nyugatrómai Birodalom bukása In: Világtörténet (szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 311-313.

 • Királyok könyve (szerk.:Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő) Officina Kiadó, pp 9-21. (Bertényi Iván: Az Árpád-házi vezérek, fejedelmek, I. Szent István, A keresztény királyság, A királykoronázás)

II. kategória, 10. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntőn: Magyarország története a XV. századtól 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt szakirodalomból áll.

1. forduló: Kr.e. 800-tól – 1222-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (pp 1-5. Kristó Gyula: Szent István, pp 19-21. Sz. Jónás Ilona: Szent Erzsébet)

2. forduló: Kr.e. V. sz-tól – 1526-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest,1999. (Kubinyi András: Mátyás király pp 51-55., Mezey Barna: Werbőczy István pp 56-59.)

 • Kubinyi András: Gazdasági élet a Mátyás- és a Jagelló-korban. In: Engel Pál-Kristó Gyula-Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris, Bp., 2001. pp 280-298.

3. forduló:

Írásbeli: Magyarország története 1000-től 1699-ig
Szóbeli: Magyarország története 1458-1699 között

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 • Draskóczy István: A tizenötödik század története, Pannonica Kiadó, pp 116-134. (A templomok és kolostorok világa)

 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (Oborni Teréz: Fráter György pp 63-66., Bitskey István: Pázmány Péter pp 92-96. )

 • Pálffy Géza: A tizenhatodik század története, Pannonica, 2000, pp 119-213. (A magyar gazdaság útjai Európába, Mohács utáni társadalmunk útkeresései, Honkeresők, Hitkeresők)

A nevezés módja, határideje

A versenyre a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetnél kell nevezni on-line 2013. november 15-ig a Tehetségháló portálon.
Nevezni írásban kell az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címének megjelölésével. A megyei versenyfelelős a létszámot 2013. november 22-ig megküldi az NymE RPSzKK -hoz.

Nevezési díj nincs.

Fordulók (időpontok, helyszínek)

 1. forduló: 2014. január 14. 14-16 óra. A forduló anyagát az NymE RPSzKK eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai intézeteknek, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2014. január 24-ig. A szakmai szolgáltató intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2014. február 1-jéig megküldik az NymE RPSzK-hoz.
 2. forduló: 2014. február 20. 14-16 óra. A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, bázisiskolák, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK-hoz 2014. február 28-ig.
 3. forduló: 2014. április 25-26. Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntő csak abban az esetben kerül megszervésre, ha a verseny támogatása biztosított lesz.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részt vevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök


A verseny eredményei

Forduló
1.1. forduló
2.2. forduló


Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés