Szolgáltatások
programok
2020. február
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2014. 10. 20. hétfő
Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014-15
9-13. évfolyam
Kémia

A verseny meghirdetője: a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, és a Szegedi Tudományegyetem. 

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban. 


A verseny kezdete:
2015.02.11
helyszíne:
a tanuló iskolája
A nevezés határideje:
Lezárva
módja:
online, a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.02.11
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.03.12
helyszíne:
MFPI által felkért iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2015.04.24-26
helyszíne:
Szeged
Eredményhirdetés időpontja:
2015.06.04.  14:00
helyszíne:
Tehetségnap
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
+36-1 338-2156/110 pota.maria@fppti.hu

Az Országos Tanulmányi Versenyek évenként megújuló és bővülő szakmai rendezvények. Fő céljuk a tehetségek felkutatása, a tehetség gondozása, és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szánnak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni teljesítményekben tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktatómunka hatékonysága.

 Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Irinyi OKK), mint a kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon, és a határon túli magyar kémiaoktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt növeli a tanulás és tanítás hatékonyságát. A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a következőképpen fogalmazhatjuk meg: A kitűzött feladat a versenyző tudásának mélységét és ne csak a mennyiségét mérje, vagyis a probléma megértése, vagy a megoldáshoz vezető út késztessen gondolkodásra. A feladatok egy részének megoldásában segítséget nyújthat az előző fordulók feladatsorainak részletes megoldása. A feladatokat úgy kell megválasztani, hogy a kitűzött időn belül megoldhatók legyenek.
A feladatok készítőinek célkitűzése, hogy a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcskompetenciákat) próbálja meg mérni természettudományos és azon belül kémiai szempontból.
Közvetett céljaink között szerepel, − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásoljuk, mégpedig a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába.

 A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói.

I.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.

I.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

I.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói.

 II.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.

II.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

II.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.
A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen. A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki a jelentkezett tanulók listáját, (nevét és kategóriáját) a megadott határidőig továbbítja a megyei pedagógiai intézeteknek.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A bizottság vezetője valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Az elméleti verseny anyaga az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/). Azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön. A versenyzők elméleti tudása terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira, s legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani. A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások, a 10. osztályos versenyzőknek pedig komplexometria. A megyei (budapesti) forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, figyelemmel a döntő forduló gyakorlati anyagára. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu web oldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok.

A nevezés módja, határideje:

Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát kategóriánkénti bontásban 2015. január 12-ig.
Nevezési díj: nincs.

Fizetendő nevezési és részvételi hozzájárulás a döntő fordulóra 8500 Ft/fő.

Fordulók
Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9., illetve a 10. osztályos tanulók.

Az iskolai fordulót az iskolák szervezik, bonyolítják le.A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi OKK Versenybizottság készít el, és a pedagógiai intézeteken keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása a zárthelyik szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézethez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. A c kategóriás versenyzők dolgozatait a Magyar Kémikusok Egyesületéhez kell beküldeni.

 A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:

  • elméleti feladatok, amely a tanulók elméletben elsajátított    ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos    ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal,
  • számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal    kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és    a kémiai ismeretek kombinációi.

A második forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll, a pedagógiai intézetek szervezik és bonyolítják le, (megyénként egy helyszínen). A feladatlapot az Irinyi OKK Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a pedagógiai intézeteknek. A javítást a pedagógiai intézetek,illetve Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet által felkért megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát. A döntőbe nevezhető tanulókat a selejtezők eredményei alapján választják ki a pedagógiai intézetek, illetve Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet. A benevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategória középdöntőjének lebonyolítása nem a pedagógiai intézetek feladata, hanem a jelentkező szakközépiskolák egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi OKK Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

Az országos döntőt (3. fordulót) a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Szegedi Tudományegyetem szervezi, bonyolítja le. A döntő 3 napos, írásbeli feladatlapból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi OKK Versenybizottság.

 A fordulók időpontja:

1. forduló: 2015. február 11.

2. forduló: 2015. március 12.

3. forduló: 2015. április 24-26.

A VERSENY HATÁRIDŐI:

Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát kategóriánkénti bontásban 2015. január 12-ig.

A megyei pedagógiai intézetek megküldik a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát, iskoláját kategóriánkénti bontásban a Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu) 2015. január 20-ig.

A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot és a Magyar Kémikusok Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a pedagógiai intézeteknek 2015. január 31-ig.

A pedagógiai intézetek továbbítják a feladatlapokat az iskolákhoz 2015. február 6-ig.

 Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint zajlik 2015. február 11-én,szerdán, 14.00-16.00 óra között.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézet által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézetekhez, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének 2015. február 20-ig.

A pedagógiai intézetek által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az Irinyi OKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületétének 2015. február 27-ig.

A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a pedagógiai intézeteknek a megyei forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban, valamint a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket a megyéből a döntőn várhatóan résztvevő diákok és tanáraik létszáma szerint 2015. március 10-ig.

A megyei fordulók lebonyolítása a pedagógiai intézetek által felkért iskolákban 2015. március 12-én, csütörtökön, 9.00-14.00 óra között.

A pedagógiai intézetek az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket továbbítják a döntőbe jutott diákok iskolájának. A tanulók listáját kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldik az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) 2015. március 27-ig. Az iskolák a jelentkezési lapokat közvetlenül az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/8) küldik 2015. április 3-ig. Az országos döntő a Szegedi Tudományegyetemen lesz 2015. április 24-26. között.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézetekhez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzők dolgozatait az Irinyi OKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.

A 2. fordulóban (megyénként egy helyszín) a javítást a pedagógiai intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi. Az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A megyénként benevezhető létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és a 2. forduló anyagával együtt elküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az Irinyi OKK Versenybizottság állapítja meg. Az országos döntőbe összességében legfeljebb 220 tanuló hívható be.

Az eredmények közzétételének módja:

Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A döntő eredményei felkerülnek az internetre, a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetőek, valamint a döntő teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás: Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgyjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján a 1998-ban alapított, értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is.

A szervezők elérhetősége:
Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu


A verseny eredményei

Forduló
1.fővárosi
2.megyei, fővárosi


Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés